Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Ondavská vrchovina » turistika » miesto

Miesto, Ondavská vrchovina

Miesto v Ondavská vrchovina

V Ondavská vrchovina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Ondavská vrchovina:, 1 z 17

Vyšné Raslavice, Zahumenky, Vrch valala, Pod chot rom, Sekčov, Nižné Raslavice, Vyšné sklady, Čopkov breh, Bokša, Maselník, Široké, Trnie, Biela hlina, Brodvig, Od Brestovskej cesty, Šarišský Štiavnik, Pod Porubou, Hrunok, Pri maštali, Lazy, Viničky, Pod Lazmi, Poľana, Nad Klinom, Valkov breh, Studničky, Sitnička, Zadná hora, Za huru, Roveň, Šapinec, Za záhradkami, Klenec, Sitnička, Poľany, Do hlbokej, Dubie, Dúbrava, Pod hrabom, Viničky, Kikajka, Švabľovka, Roveň, Hluž, Valkov, Rekreačná oblasť - Eva, Ovečková, Kapustnice, Pastierský, Vyše dediny, Poddomok, Pod Ščobom, Vrch, Pri studni, Doliny, Za stredným vrchom, Dolky, Medzi Dedovím, Pri potoku, Ondavka

Miesto, Ondavská vrchovina:, 2 z 17

Breznička, Pod Košariskami, Za vodou, Kopaničný mlyn, základná, Pod brehom, Kmecov lánn, Zadný Ruskov, kaplnka, Nižná roveň, Pod Horou, Raškové, Košúvka, Závoj, Dúbravka, Hôrka, Roveň, Mláky, Krišľovce, Rovné, Antošovec, Hriady, Čierťaž, Solotvinec, Močiare, Za pastierňou, Pod majerom, Podlipník, Markusov, Podzámočný, Dubník, Chata, Homolské, Pri kasarňach, Hradisko, Chmeľnik, Pod skalkou kút, Paseky, Čarnušina, Roveň, Nižej vsi, Sokol, Potok do záhrady, Čopov, Záhumienok, Vyše dediny, Stráň, Hŕbky, Rybník, Hazbukova hora, Široké, Na lane, Osikovňa, Merník, Ríne, Kerta, Za Grebľou, hostinec, Medzi cintorínami, Dolina

Miesto, Ondavská vrchovina:, 3 z 17

Nad krčmou, Pri kostole, Lúky, Frížovský jarok, Pod Vŕškami, Pastovník, Detrík, Roveň, Vyše jarku, Pod Lazom, Pod mlynicou, Hlinisko, Vyšné urbanské, Poštárka, Bardejovská Zábava, Chmelník, Zo šlechtina, Gróner, Za kaplicou, Rúbaň, Popova dolina, Sihoty, Na Breky, Pod h"rkou, Krúžok, Hôrky, Drienov, Račkov, Malov, Šlabania, Račkovo, Na chotárni, Pod zvoníkom, Senokosy, Na hrúne, Za vodou, Pod Horou, Za Antalovou debrou, Úboč, Pavlov, Volov, Kamence, Pod Lipovou, Volov úboč, Domaňov, Dolinky, Nad koscelnou, Kamene, Zahumienky, Ďakové lúky, Lipov, Medzi brezinami, Nad jarkami, Nad zvoníkom, Pálenisko, Lazčík, Od Rovného, Šidzinok, Medzi potokami, Medzi bratkami

Miesto, Ondavská vrchovina:, 4 z 17

Záhurie, Sčob, Ku košiarom, Na poľanky, Maky, Vyšné lúky, Polštvrtok, Pod osičím, Drieň, Deber, Predný Kavalok, Šlechtín, Vyše obce, Pod Vysokou, Vysoká, Nižne Palove doliny, Nižné dielnice, Zadný Kavalok, Hôrka, Na košiaroch, Za čerňovou, Šafárka, Nad krčmou, Kandalka, Vyšn dielnica, Hlboké, Stádla, Pastovník, Dlhá, Pastviská, Konečné, Na stavenec, Pri obrázku, Hrabiny, Za dolinou, Vysne Palove doliny, Paseky, Sihoťky, Pod Terovou, Saše, Terová, Legán, Lukačky, Vinčiská, Pod Osičie, Za lúkami, Pod Bednárky, Za Legánom, Karchňavka, Pod Širokou, Za Hlboké, Za Šibenou, Čabakov kút, Kradziská, Široká, Biele zeme, Hrabovec, Zadny Legán, Osičie, Poniže dediny

Miesto, Ondavská vrchovina:, 5 z 17

Želiarky, Hrún, Na Tarbaji, Čierne zeme, Lužiny, Široké, Na Michalkovom, Nad Debrami, Siroke luky, Dolina, Nad lúčkami, Breziny, Okruhlé, Vyšné dielnice, Baťkové, Vysoká hora, Močiare, Záhumienky, Tarbaj, Pod čiernymi zemami, Kúty, Myšľanka, Nad Majerom, Re kov, Uzke laborčenky, Tabelky, Lazy, Pod holou, Nad mlýnky, Zádušné, Falubik, Oľšiny, Grochová, Za holou horou, Na horu, Medzi debrami, Rožnava, Na močidlá, Brezinky, Nad Krivožné, Čierna hora, Piesky, Pri majeri, Záhumienky, Nad kúty, Homoš, Do vrchu, Pri pasekoch, Na hore, Mihalova, Vyšná Košarova, Jožip, Stavenec, Úboč, Jarok, Noviny, Tably, Za hlbokým, Kamenec, Lipovky

Miesto, Ondavská vrchovina:, 6 z 17

Medzi lúkami, Manaš, Široké lúky, Hrbov hrb, Niže dediny, Hrún, Pod kopanicou, Harkovské stráne, Nižná Košarova, Rybníky, Lán, Bednárky, Osičie, Od Kurimského, Kút, Behanovce, Kamence, Radaňovka, Stavenec, Chropová, Prašivá, Kliny, Pod dolinou, Pri Viadukte, Stráne, Stráň, Pecekvarty, Na lúky, Pod Radaňovkov, Nad sadami, Lopaty, Sitniky, Chrastky, Na konci, Breziny, Laborčenky, Zadušné, Rúbaniska, Šírava, Roviny, Pod vargot láz, Lipovec, Dubiny, Na studničkách, Potôčky, Nižný kút, Pod staveniskom, Maťašovská, Pod ostrým, Šírava, Boľava, Klín, Pri zabitom chlapovi, Kút, Mikaňa, Nad výšky, Rúbaň, Lúky, Pod Lopatami, Privlaky

Miesto, Ondavská vrchovina:, 7 z 17

Chrasť, Pri tehelni, Za Hlbokým, Kolč, Za Rakovcom, Za debru, Za riekami, Brusník, Luhovky, Mukarina, Na výhone, Za jarkami, Nad Chrasťou, Breh, Pod dúbravkami, Lúka niže valala, Špane, Za vrchom, Lipovec, Medzi brezinami, Hŕbok, Hôrka, Za cintorínom, Ondákovo, Nižné lúky, Na kuči, Bulová, Bukovec, Pod horou Sobota, Chotárka, Čiky, Pod lúkami, Povrázky, Čopanka, Zadná dolina, Kerekeľu, Starý Stavenec, Liza, Vyšné čelo, Dlhé, Malinisko, Dúbrava, Jarkova, Stredná hora, Na Toplisku, Albertová, Stredné lazy, Výhon, Kelčianky, Bahrinová, Hrun, Rydziny, Za Matejov laz, Sypáreň, Vyšná hora, Lazy, Krivule, Hrunok, Babia, Lazačka

Miesto, Ondavská vrchovina:, 8 z 17

Vrch valala, Maslovka, Košariská, Pod hájom, Pod Bartkovým, Hlinky, Deľby, Kloptovka, Viničky, Križovo, Doliny, Krížne, Kopaniny, Cirkevné rine, Koniec záhrad, Petrova, Knižky, Priložky, Harasky, Podlechačky, Pod jarkom, Zvezlisko, Kúty, Ortáše, Za Topľou, Spodné, Vyšné lúky, Černošina, Hložiny, Pri mlyne, Pri hruške, Pod výhonom, Dĺžavy, Sobota, Dolina, Úboče, Horka, Za Strážnicou, Poľana, Hôrka, Banské, Nižné záhumienky, Na bedljare, Dlhé, Krivožné, Horka, Polesie, Pastvisko, Bartkov, Za mlynom, Medzi riekami, Nižné čelo, Vymole, HPod kostolným, Bôľové, Pod kudlovským, Ščob, Na Rovni, Hlinka, Lipovec

Miesto, Ondavská vrchovina:, 9 z 17

Kamenný hrb, Močarisko, Pod hôrkami, Medzi jarkami, Rovlička, Pod Košariskami, Na Drieni, Trisť, Laň, Na chyžkach, Pod stráňou, Pod kobylou, Predná dolina, Vyšná Hrišanka, Záhumienky, Rohačovo, Prílesky, Zadná široká, Varňority, Makarové, Na lúčkach, Pod kostolným, Hlboká, Suva, Košiar, Salaš, Na Rúbaň, Pod Vinicou, Lieska, Nižná Hrišanka, Nad Karnianskym, Pod kráľom, Chrasť, Furmanec, Zverová, Pod Baňou, Hôrka, Brúsne, Junáková lúka, Gošova, Uhlisko, Za nohavicou, Široké, Zátoky, Rajdovka, Pod poľanou, Baňa, Stredná Lechová, Na dole, Paľovo, Od rovín, Za humnami, Kliny, Záhumnie, Pod Dubnikami, Vyšné častiny, Močidla, Fertakovo, Požiare, Pod častinami

Miesto, Ondavská vrchovina:, 10 z 17

Repnica, Debričky, Stavenec, Čistina, Záhorie, Danková, Lipník, Macková rieň, Vrabľova debra, Hrabníky, Hrún, Hrb a pod hrbom, Kapustnice, Roháčovo, Bukov, Šajby, Dole koncom, Na zimuške, Hrabov, Pod kyjanovou, Nad lesami, K stĺpcu, Nad košiarom, Bozová, Potôčok, Špaň, Dolinky, Mlynisko, Skládky, Pri cintoríne, Hanďaš, Rybníky, Zadná Lechová, Hustá brezina, Družstvo, Kraj, Patušková hora, Stredné stohy, Mlyniská, Medzi častinami, Pod Gošovou, Široké, Rovniny, Pod roháčom, Dielnice, Lukáčky, Dlhá, Vyšné lazy, Rapaňa, Nad Pavličku, Stavlinec, Švehlovky, Štvrtky, Nad skalkou, Puláň, Petrová, Dubovec, Nad hrádzami, Ostrý vrch, Záhorie

Miesto, Ondavská vrchovina:, 11 z 17

Hlboké, Medzi potokami, Močiarky, Hlboký, Pod osiťinami, Za lazom, Krúžok, Dzuriška, Jakušovo, Veľká stráň, Lipníky, Rýne, Za Topľou, Luhovo, Pod Dziakom, Na roháčoch, Nižné Záhumie, Vyšné záhumie, Pod šimonkou, Bukovec, Zámostie, Šírava, Raková, Klenová, Lacková, Osičie, Dodatky, Od sitného, Tagaška, Spodné záhumnie, Stohy, Nad Stadlom, Nad Krasovcom, Kačákovo, Od Jakušovho, Častiny, Osiťiny, Kostolný hon, Rajsov hon, Paseky, Rovné, Pasienok, Medzi stablami, Jarková, Rúbaniská, Pasienky, Pod Brezinami, Nad kozím hrbom, úpravňa vody, Baťkovo, Vyšná hôrka, Vrch, Brezina, Pod dulašom, Za močiarmi, Za suchou Belou, Bertoška, Vrchné Záhumnie, Lysá, Šajb

Miesto, Ondavská vrchovina:, 12 z 17

Harkaň, Úzke, Pod Šajbom, Bučina, Pod Stredným vrchom, Pod stavom, Za debričkou, Za horou, Pod lipníky, Pod jamky, Medzi stadlami, Sučej, Blížne, Hôrky, Šilky, Lipovec, Kopec, Dziak, Na dolinky, U Sučej, Nad Rovličkou, Pod perunkami, Nad harmankou, Stavenec, Polanie, Pasienky, Laz, Kovačka, Karchovík, Za chrastom, Pod oriečky, Vrchná roveň, Vyšné povrazy, Doliny, Kruhy, Holubčica, Pod debrami, Okrúhla, Liesok, Harmanka, Pod lipy, Pod úbočou, Holé Doliny, Pod Kovačkou, Brezovky pod dráhou, Dolinky, Mutalková, Dielok, Krasovec, Lúčky, Medzi debrami, Medzi jarkami, Matovo, Pod zvoničkou, Za hlbokým, Pod Bertoškou, Za vrchom, Nad stráňou, Perunky, Hrb

Miesto, Ondavská vrchovina:, 13 z 17

Potoky, Pred vrchom, Hradky, Popov hon, Stredný vrch, Štiepky, Kužmovká, Úbočie, Paločka, Pod lazom, Pastovník, Stráň, Pod stráň, Od poľského, Nad Studničkami, Sosnina, Močidlá, Hrabiny, Piesky, Zimruvka, Lúky, Hliny, Na úzkych, Hore vrchom, Veľké lúky, Nad sosnami, Vyšné štvrtky, Pod hôrkou, Pod debrami, Rajsová hora, Lapoš, Nižná hôrka, Sedličné, Čelo, Horilán, Sihoť, Pod lazom, Pod Kurimkou, Kurimoťky, Lačovka, Štvrťky, Pod mlákou, Hŕbok, Nad maštaľami, Mostok, Brehy, Za horou, Nad hrbom, Medzi potokmi, Sejačka, Záhumienky, Bačové lazy, Toplisko, Stav, Vysoká, Hlinky, Bačová dolina, Vyšný Stavenec, Nad dolinou, Dolina

Miesto, Ondavská vrchovina:, 14 z 17

Polom, Hrady, Seninec, Ker, Pod bučkami, Pri Soliskách, Do breha, Čerešniny, Nozgrica, Nižná skalka, Za Vŕškom, Breh, Pod Levkovou, Biela hlina, Pod lieskami, Čakovnica, Levkova, Na stráni, Nižnianské Poddomky, Zvyšok, Paseka, Pod Vysokou, Na hore, Htabiny, Záhon, Vyšná lúka, Hlkoka, Pod hrabníkmi, Kliny, Za laziky, Pod horou, Pasienok, Vyše lesa, Pri močidlách, Cez breh, Holubník, Tolhajka, Nad mlynom, Grub, Doliny, Luhy, Nad Pasienkom, Za hrbom, Za vrchom, Široká, Garbiarka, Pod doliny, Za ubočou, Zamčisko, Láz, Nad Kurimkou, Na dolinách, Nad dubom, Ostrý kameň, Bodrík, Chrastky, Nad Paportínom, Povrazy, Koniec hrba, Vysoká

Miesto, Ondavská vrchovina:, 15 z 17

Kopanec, Poddomky, Zvonička, Nad močiarkami, U diaľnom, Voňače, Pastovník, Pod pasienkom, Brezinky, Utrá, Pasečky, Osičiny, Pod chotárom, Úboč, Kútiky, Kapustnice, Lán, Lesík, Za bridovým vrchom, Kúty, Vyšná skalka, Predná regeťovka, Za sadom, Ortovisko, Lány, Ovťinec, Na štrkoch, Za kostolom, Za Hlboké, Pri Topli, Stredná regeťovka, Od majstrovej, Vrchný dielok, Pod Vŕškom, Laziky, Kvačovo, Spodná roveň, Pri Rohačovom potoku, Štvrte, Briežky, Mlaky, Vilš, Za vŕškom, Bukovina, Hrb, Bridový vrch, Popriečky, Klimov, Brehy, Šimonka, Kruh, Od záhumienky, Verčimal, Bahniská, Tritež, Košariská, Obšare, Kytičný vŕšok, Hrebienky, Medzi potokami

Miesto, Ondavská vrchovina:, 16 z 17

Poľana, Pod sosniny, Na Zamčisko, Pod Zvezlinami, Čerteš, Mäsiarka, Podomky, Stredná hora, Dlhá hora, Za dolinou, Pri mlyne, Pod vrchom, Lazíky, Pánsky lán, Hrúň, Vápenné, Pod Poľanou, Úzke, Nad hôrkou, Bujak, Poľovanky, Za potokom, Na medzi, Baganovka, Pod Zákutie, Verple, Hora, Hrabníky, Pod briežkami, Mláka, Pod Vinnou, Nad kútom, Lán, Jedlička, Pod lesom, Nad rokytou, Medzi tŕňami, Sliňáková dolina, Cirkevný kút, Na rovni, Vyšný vrch, Mirošovec, Za stavencom, Vŕšok, Vivtolaň, Nad stavenec, Čierna lúka, Kruh, Bendivka, Dlhé role, Dolinky, Jaselník, Pod pivnice, Pod Semanovou lúkou, Hriady, Pod Blichovým lazom, Sivé, Pod Jankov vŕšok, Hrobiská, Vlčia dolina

Miesto, Ondavská vrchovina:, 17 z 17

Ortoviská, Staje, Pod Harkaňom, Pasienky, Pod lázkami, Za Poliankou, Ripeska lúka, Lán, Pri jame, Pod Ondavkou, Sitarovka, Dolina, Hromadská lúka, Štvrte, Úbočie, Pasička, Pod Košariská, Lesík, Strežáky, Doliny, Dolinky, Džar, Nižný Stavenec, Pod jamami, Obič, Homoľanec, Za hrbom, Kúty, Pod zvezla, Mohylka, Časť, Mikulov kútik, Vŕšok, Brehy, Poľana, Za plotami, Zákutie, Nižný podomok, Medzi jarkami, Za kaplnku

Podobné, Ondavská vrchovina:

6582x turistika, 5894x miesto, 240x orientačný bod, 75x poľovnícky posed, 70x turistické informácie, 61x prístrešok, altánok, 52x strom, 40x ohnisko, 38x studňa, 36x chranený strom, 30x miesto na piknik, 24x orientačná mapa, 16x atrakcia, 3x pamätník, bojisko, 1x komín, 1x vodárenská veža, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Ondavská vrchovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://ondavska-vrchovina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.