Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Ondavská vrchovina » turistika » miesto

Miesto, Ondavská vrchovina

Miesto v Ondavská vrchovina

V Ondavská vrchovina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Ondavská vrchovina:, 1 z 17

Vyšné Raslavice, Zahumenky, Od Brestovskej cesty, Vrch valala, Pod chot rom, Nižné Raslavice, Čopkov breh, Bokša, Vyšné sklady, Sekčov, Široké, Maselník, Trnie, Biela hlina, Šarišský Štiavnik, Brodvig, Pod Porubou, Pri maštali, Hrunok, Lazy, Viničky, Pod Lazmi, Poľana, Valkov breh, Nad Klinom, Studničky, Zadná hora, Sitnička, Za huru, Roveň, Sitnička, Klenec, Šapinec, Za záhradkami, Poľany, Do hlbokej, Dubie, Pod hrabom, Dúbrava, Švabľovka, Viničky, Kikajka, Roveň, Hluž, Valkov, Rekreačná oblasť - Eva, Makarové, Ovečková, Kapustnice, Za stredným vrchom, Dolky, Pastierský, Pri studni, Medzi Dedovím, Doliny, Vyše dediny, Pod Ščobom, Poddomok, Pri potoku, Zadný Ruskov

Miesto, Ondavská vrchovina:, 2 z 17

Pod brehom, Kmecov lánn, Kopaničný mlyn, základná, Pod Košariskami, Breznička, Ondavka, Za vodou, Nižná roveň, Roveň, Mláky, Hôrka, Raškové, Košúvka, Závoj, Pod Horou, kaplnka, Dúbravka, Antošovec, Hriady, Rovné, Za pastierňou, Solotvinec, Krišľovce, Močiare, Chmeľnik, Pod majerom, Podlipník, Čarnušina, Hradisko, Podzámočný, Homolské, Markusov, Dubník, Chata, Roveň, Pri kasarňach, Pod skalkou kút, Paseky, Záhumienok, Potok do záhrady, Vyše dediny, Čopov, Nižej vsi, Ríne, Stráň, Osikovňa, Rybník, Hŕbky, Na lane, Hazbukova hora, Široké, Merník, Kerta, Medzi cintorínami, Dolina, Za Grebľou, hostinec, Nad krčmou, Pri kostole

Miesto, Ondavská vrchovina:, 3 z 17

Detrík, Frížovský jarok, Pastovník, Pod Vŕškami, Lúky, Roveň, Brezovky pod dráhou, Vyše jarku, Pod Lazom, Vrátka, Pod mlynicou, Hlinisko, Vyšné urbanské, Poštárka, Bardejovská Zábava, Chmelník, Zo šlechtina, Gróner, Za kaplicou, Rúbaň, Malov, Pod h"rkou, Popova dolina, Šlabania, Hôrky, Račkov, Drienov, Na Breky, Račkovo, Krúžok, Sihoty, Nad koscelnou, Zahumienky, Záhurie, Pod Lipovou, Volov úboč, Na chotárni, Medzi potokami, Ďakové lúky, Lipov, Dolinky, Na poľanky, Za vodou, Vyšné lúky, Sčob, Nad jarkami, Kamence, Senokosy, Nad zvoníkom, Lazčík, Pavlov, Šidzinok, Pod Horou, Na hrúne, Volov, Maky, Kamene, Úboč, Domaňov, Medzi brezinami

Miesto, Ondavská vrchovina:, 4 z 17

Od Rovného, Pálenisko, Ku košiarom, Za Antalovou debrou, Medzi bratkami, Pod zvoníkom, Nad lúčkami, Za čerňovou, Konečné, Nad Debrami, Záhumienky, Stádla, Na Tarbaji, Saše, Osičie, Terová, Tarbaj, Poniže dediny, Zadny Legán, Pod osičím, Vinčiská, Pastovník, Lukačky, Vysoká hora, Vyšné dielnice, Šafárka, Predný Kavalok, Zadný Kavalok, Za lúkami, Drieň, Nad krčmou, Hlboké, Želiarky, Myšľanka, Vyšn dielnica, Za Hlboké, Pod čiernymi zemami, Kradziská, Nižne Palove doliny, Šlechtín, Vysne Palove doliny, Kúty, Karchňavka, Nižné dielnice, Pod Osičie, Pod Širokou, Pod Terovou, Na košiaroch, Vyše obce, Siroke luky, Okruhlé, Za Šibenou, Široká, Re kov, Hrabiny, Sihoťky, Biele zeme, Hrún, Pod Bednárky, Pod Vysokou

Miesto, Ondavská vrchovina:, 5 z 17

Lužiny, Nad Majerom, Čierne zeme, Pri obrázku, Čabakov kút, Za Legánom, Dolina, Polštvrtok, Za dolinou, Kandalka, Močiare, Deber, Na stavenec, Na Michalkovom, Legán, Dlhá, Baťkové, Pastviská, Široké, Hrabovec, Klín, Rožnava, Chropová, Piesky, Uzke laborčenky, Pri Viadukte, Stavenec, Kamenec, Rúbaniska, Nad kúty, Pod ostrým, Lopaty, Falubik, Široké lúky, Pri majeri, Behanovce, Harkovské stráne, Medzi lúkami, Zádušné, Pod staveniskom, Do vrchu, Za holou horou, Nad Krivožné, Záhumienky, Grochová, Breziny, Pod Radaňovkov, Chrastky, Stráne, Boľava, Kút, Nižná Košarova, Laborčenky, Mikaňa, Hrún, Niže dediny, Hrbov hrb, Na močidlá, Homoš, Na konci

Miesto, Ondavská vrchovina:, 6 z 17

Pod holou, Sitniky, Rybníky, Mihalova, Pecekvarty, Oľšiny, Dubiny, Pod dolinou, Jarok, Zadušné, Potôčky, Šírava, Lipovky, Osičie, Vyšná Košarova, Na lúky, Za hlbokým, Noviny, Maťašovská, Na horu, Od Kurimského, Lán, Brezinky, Kút, Pod kopanicou, Kamence, Medzi debrami, Tably, Nižný kút, Manaš, Lipovec, Šírava, Úboč, Nad mlýnky, Pod vargot láz, Nad výšky, Roviny, Na hore, Pri pasekoch, Radaňovka, Prašivá, Nad sadami, Bednárky, Kliny, Stráň, Na studničkách, Tabelky, Jožip, Pri zabitom chlapovi, Vrch valala, Pod výhonom, Povrázky, Dolina, Hôrka, Doliny, Spodné, Dlhé, Hôrka, Podlechačky, Medzi brezinami

Miesto, Ondavská vrchovina:, 7 z 17

Pod lúkami, Privlaky, Lazačka, Priložky, Za Rakovcom, Rydziny, Hložiny, Viničky, Horka, Na výhone, Harasky, Kerekeľu, Pastvisko, Na bedljare, Starý Stavenec, Špane, Pod dúbravkami, Dĺžavy, Ondákovo, Stredné lazy, Nižné záhumienky, Lúka niže valala, Polesie, Bukovec, Krivožné, Za vrchom, Čiky, Horka, Kelčianky, Na Toplisku, Za Strážnicou, Koniec záhrad, Za jarkami, Malinisko, Na kuči, Kopaniny, Križovo, Hlinky, Za debru, Banské, Za Topľou, Bulová, Za mlynom, Chotárka, Pri mlyne, Vyšné lúky, Hŕbok, Pod hájom, Liza, Cirkevné rine, Černošina, Za cintorínom, Za Hlbokým, Rúbaň, Poľana, Pod Bartkovým, Dlhé, Vyšná hora, Breh, Zadná dolina

Miesto, Ondavská vrchovina:, 8 z 17

Pod horou Sobota, Pri tehelni, Bartkov, Ortáše, Maslovka, Pri hruške, Krížne, Mukarina, Luhovky, Košariská, Sypáreň, Deľby, Albertová, Brusník, Petrova, Pod jarkom, Hrunok, Jarkova, Lúky, Dúbrava, Zvezlisko, Medzi riekami, Vyšné čelo, Stredná hora, Knižky, Hrun, Sobota, Kloptovka, Nad Chrasťou, Pod Lopatami, Nižné lúky, Lazy, Za riekami, Úboče, Kolč, Nižné čelo, Za Matejov laz, Kúty, Krivule, Bahrinová, Lipovec, Výhon, Rovniny, Lukáčky, Vyšné lazy, Vrabľova debra, Dole koncom, Potôčok, Laň, Na Drieni, Rovlička, Mlyniská, Močidla, Patušková hora, K stĺpcu, Vymole, Na Rovni, Pod Gošovou, Od rovín, Furmanec

Miesto, Ondavská vrchovina:, 9 z 17

Družstvo, Pod častinami, Hrabov, Nad Karnianskym, Zadná Lechová, Pri cintoríne, Na lúčkach, Hlboká, Bôľové, Stavenec, Stredné stohy, Medzi jarkami, Pod kostolným, Pod Baňou, Kapustnice, Kraj, Gošova, Brúsne, Roháčovo, Pod kudlovským, Zadná široká, Za humnami, Požiare, Košiar, Široké, Kliny, Pod stráňou, Nad lesami, Pod hôrkami, Pod Košariskami, Špaň, Záhumienky, Bozová, Salaš, Hôrka, Dolinky, Kamenný hrb, Hanďaš, Prílesky, Dlhá, Šajby, Ščob, Junáková lúka, Nižná Hrišanka, Stredná Lechová, Bukov, Lipovec, Zátoky, Medzi častinami, Záhorie, Vyšné častiny, Zverová, Na chyžkach, Pod roháčom, Hustá brezina, Za nohavicou, Lipník, Pod Vinicou, Lieska, Močarisko

Miesto, Ondavská vrchovina:, 10 z 17

Široké, Rybníky, Vyšná Hrišanka, Pod poľanou, Záhumnie, Repnica, Suva, Fertakovo, Hlinka, Pod Dubnikami, Debričky, Rohačovo, Dielnice, Skládky, Pod kobylou, Varňority, Pod kráľom, Pod kyjanovou, Na zimuške, Paľovo, Čistina, Predná dolina, Rajdovka, Na dole, Macková rieň, Hrabníky, Danková, Na Rúbaň, HPod kostolným, Nad košiarom, Hrún, Hrb a pod hrbom, Mlynisko, Trisť, Chrasť, Lúčky, Kopec, U Sučej, Kovačka, Osiťiny, Sedličné, Vrchná roveň, Pod úbočou, Za močiarmi, Nad skalkou, Pod debrami, Puláň, Nad kozím hrbom, Od sitného, Medzi debrami, Perunky, Blížne, Bertoška, Doliny, Popov hon, Za chrastom, Častiny, Švehlovky, Luhovo, Medzi stadlami

Miesto, Ondavská vrchovina:, 11 z 17

Jakušovo, Na dolinky, Záhorie, Za Topľou, Hore vrchom, Dzuriška, Pod hôrkou, Lačovka, Spodné záhumnie, Polanie, Horilán, Močidlá, Zámostie, Dubovec, Krúžok, Nad sosnami, Lipníky, úpravňa vody, Pod Šajbom, Za horou, Nad Stadlom, Veľká stráň, Šilky, Dodatky, Dielok, Nad harmankou, Kačákovo, Nižné Záhumie, Lysá, Za hlbokým, Holé Doliny, Šírava, Liesok, Kostolný hon, Štiepky, Vyšné povrazy, Pod jamky, Pod lipníky, Rovné, Tagaška, Stohy, Sučej, Harmanka, Vrchné Záhumnie, Pod šimonkou, Krasovec, Pod zvoničkou, Pod oriečky, Vyšné záhumie, Pod Stredným vrchom, Lúky, Úbočie, Nad Rovličkou, Dolinky, Hradky, Pod Dziakom, Hôrky, Úzke, Stredný vrch, Veľké lúky

Miesto, Ondavská vrchovina:, 12 z 17

Pod osiťinami, Medzi potokami, Hrabiny, Sosnina, Od Jakušovho, Štvrťky, Nižná hôrka, Hlboké, Holubčica, Pod perunkami, Na úzkych, Kruhy, Zimruvka, Baťkovo, Pod stavom, Nad stráňou, Nad Pavličku, Vyšné štvrtky, Rýne, Pod debrami, Stráň, Nad hrádzami, Piesky, Od poľského, Petrová, Za vrchom, Kužmovká, Nad Krasovcom, Paločka, Matovo, Vrch, Pasienok, Rajsová hora, Pod Kurimkou, Pod dulašom, Pasienky, Medzi jarkami, Šajb, Lacková, Pod lazom, Pred vrchom, Bučina, Sihoť, Okrúhla, Na roháčoch, Pod lipy, Pod lazom, Pod Bertoškou, Brezina, Vyšná hôrka, Za lazom, Dziak, Mutalková, Pod stráň, Paseky, Pod Kovačkou, Nad Studničkami, Laz, Raková, Potoky

Miesto, Ondavská vrchovina:, 13 z 17

Jarková, Harkaň, Močiarky, Pastovník, Osičie, Pod Brezinami, Za debričkou, Hrb, Hlboký, Pasienky, Čelo, Lipovec, Lapoš, Karchovík, Stavlinec, Za suchou Belou, Rajsov hon, Štvrtky, Medzi stablami, Rúbaniská, Rapaňa, Kurimoťky, Do breha, Htabiny, Za Hlboké, Na štrkoch, Pasienok, Vyšný Stavenec, Nad močiarkami, Bukovina, Hrebienky, Za ubočou, Pod doliny, Nižná skalka, Holubník, Dolina, Hlinky, Garbiarka, Utrá, Paseka, Vyšná skalka, Nad Kurimkou, Nad maštaľami, Kvačovo, Stav, Pod hrabníkmi, Pod mlákou, Od majstrovej, Popriečky, Obšare, Stredná regeťovka, Laziky, Kútiky, Nad dolinou, Ortovisko, Medzi potokmi, Lán, Pasečky, Vyšná lúka, Na stráni

Miesto, Ondavská vrchovina:, 14 z 17

Grub, Doliny, Široká, Zamčisko, Tritež, U diaľnom, Hŕbok, Levkova, Bodrík, Hrady, Osičiny, Vyše lesa, Kapustnice, Láz, Pastovník, Kruh, Bridový vrch, Pod chotárom, Záhumienky, Nad dubom, Klimov, Za Vŕškom, Pod Levkovou, Poddomky, Pod lieskami, Cez breh, Hrb, Od záhumienky, Za kostolom, Pod bučkami, Mlaky, Záhon, Seninec, Hlkoka, Breh, Bačové lazy, Kliny, Pod Vŕškom, Pod Vysokou, Vilš, Sejačka, Zvonička, Vrchný dielok, Vysoká, Pri Soliskách, Za horou, Nad Paportínom, Nozgrica, Koniec hrba, Brehy, Verčimal, Nad Pasienkom, Tolhajka, Briežky, Ostrý kameň, Za laziky, Nad hrbom, Povrazy, Úboč, Štvrte

Miesto, Ondavská vrchovina:, 15 z 17

Vysoká, Lesík, Bačová dolina, Lány, Spodná roveň, Bahniská, Kopanec, Pri Topli, Chrastky, Nad mlynom, Nižnianské Poddomky, Brehy, Voňače, Toplisko, Pri močidlách, Predná regeťovka, Medzi potokami, Za vŕškom, Za sadom, Za hrbom, Biela hlina, Brezinky, Poľana, Polom, Kúty, Čerešniny, Ovťinec, Na dolinách, Kytičný vŕšok, Pod horou, Pod pasienkom, Na hore, Mostok, Čakovnica, Zvyšok, Košariská, Za vrchom, Za bridovým vrchom, Luhy, Pri Rohačovom potoku, Šimonka, Hriadky, Za Poliankou, Zákutie, Bujak, Široké, Džar, Pod Košariská, Kruh, Poľana, Vivtolaň, Pod haťou, Hromadská lúka, Sliňáková dolina, Poľovianky, Lesík, Pod Harkaňom, Za Ripeskou lúkou, Časť, Mirošovec

Miesto, Ondavská vrchovina:, 16 z 17

Hrobiská, Pod lázkami, Vlčia dolina, Nad kútom, Pod Zákutie, Poľovanky, Za stavencom, Stredný podomok, Za kaplnku, Mikulov kútik, Vyšný vrch, Lán, Ortoviská, Štvrte, Medzi tŕňami, Pod lesom, Dolinky, Pri jame, Pod Semanovou lúkou, Pod Vinnou, Bendivka, Úboč, Mohylka, Ripeska lúka, Cirkevný kút, Ortáš, Podomky, Nad zvoničkou, Pod Ondavkou, Pasička, Pod Jankov vŕšok, Homoľanec, Pod zvezla, Za potokom, Pod vrchom, Lazíky, Hora, Stredná hora, Pánsky lán, Za plotami, Strežáky, Široké prílohy, Kúty, Doliny, Sivé, Dolina, Nad rokytou, Polianka, Hrabníky, Brehy, Vápenné, Jaselník, Vŕšok, Pod pivnice, Čerteš, Podomky, Pod jamami, Medzi jarkami, Nižný podomok, Lán

Miesto, Ondavská vrchovina:, 17 z 17

Hrúň, Otaly, Jedlička, Na Zamčisko, Pod Poľanou, Nad hôrkou, Obič, Mláka, Hriady, Na rovni, Sitarovka, Semakovka, Nad stavenec, Za môstikom, Nad lesík, Staje, Mäsiarka, Skalka, Úzke, Pri mlyne, Na medzi, Pod sosniny, Za hrbom, Dolinky, Pod briežkami, Úbočie, Kamenec, Pasienky, Nižný Stavenec, Za dolinou, Pod pasekou, Čierna lúka, Dlhá hora, Baganovka, Dlhé role, Polianka, Kúty, Šťaviská, Pod Zvezlinami, Verple

Podobné, Ondavská vrchovina:

6434x turistika, 5723x miesto, 243x orientačný bod, 85x poľovnícky posed, 72x turistické informácie, 62x prístrešok, altánok, 57x strom, 41x ohnisko, 38x studňa, 36x chranený strom, 30x miesto na piknik, 25x orientačná mapa, 16x atrakcia, 3x pamätník, bojisko, 1x komín, 1x vodárenská veža, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Ondavská vrchovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://ondavska-vrchovina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.