Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Ondavská vrchovina » turistika » miesto

Miesto, Ondavská vrchovina

Miesto v Ondavská vrchovina

V Ondavská vrchovina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Ondavská vrchovina:, 1 z 17

Vyšné Raslavice, Pod chot rom, Zahumenky, Vrch valala, Čopkov breh, Bokša, Vyšné sklady, Maselník, Široké, Sekčov, Trnie, Biela hlina, Od Brestovskej cesty, Brodvig, Šarišský Štiavnik, Nižné Raslavice, Pod Porubou, Hrunok, Pri maštali, Lazy, Viničky, Pod Lazmi, Poľana, Valkov breh, Nad Klinom, Studničky, Za huru, Zadná hora, Sitnička, Za záhradkami, Roveň, Sitnička, Šapinec, Klenec, Poľany, Do hlbokej, Dubie, Švabľovka, Viničky, Pod hrabom, Dúbrava, Kikajka, Rekreačná oblasť - Eva, Roveň, Hluž, Valkov, Ovečková, Kapustnice, Dolky, Medzi Dedovím, Doliny, Pri studni, Za stredným vrchom, Vyše dediny, Pastierský, Pod Ščobom, Poddomok, Zadný Ruskov, Pod Košariskami, Kmecov lánn

Miesto, Ondavská vrchovina:, 2 z 17

základná, Pri potoku, Breznička, Pod brehom, Za vodou, Kopaničný mlyn, Ondavka, Mláky, Pod Horou, Dúbravka, Nižná roveň, Roveň, Raškové, Košúvka, Závoj, kaplnka, Hôrka, Močiare, Hriady, Krišľovce, Solotvinec, Za pastierňou, Rovné, Antošovec, Markusov, Čarnušina, Hradisko, Dubník, Podlipník, Pri kasarňach, Paseky, Chata, Homolské, Podzámočný, Chmeľnik, Pod majerom, Pod skalkou kút, Roveň, Nižej vsi, Vyše dediny, Záhumienok, Čopov, Potok do záhrady, Rybník, Na lane, Ríne, Široké, Osikovňa, Hazbukova hora, Hŕbky, Merník, Stráň, Dolina, Za Grebľou, Medzi cintorínami, Kerta, hostinec, Nad krčmou, Pri kostole, Lúky

Miesto, Ondavská vrchovina:, 3 z 17

Frížovský jarok, Pod Vŕškami, Pastovník, Detrík, Roveň, Vyše jarku, Pod Lazom, Vrátka, Pod mlynicou, Hlinisko, Vyšné urbanské, Poštárka, Bardejovská Zábava, Chmelník, Zo šlechtina, Gróner, Za kaplicou, Popova dolina, Šlabania, Hôrky, Račkovo, Sihoty, Pod h"rkou, Malov, Krúžok, Na Breky, Drienov, Rúbaň, Račkov, Od Rovného, Domaňov, Pod zvoníkom, Medzi brezinami, Pod Lipovou, Kamene, Nad jarkami, Sčob, Lazčík, Na poľanky, Volov úboč, Medzi bratkami, Na chotárni, Kamence, Dolinky, Senokosy, Nad zvoníkom, Nad koscelnou, Úboč, Vyšné lúky, Pod Horou, Za vodou, Na hrúne, Maky, Ďakové lúky, Pálenisko, Lipov, Za Antalovou debrou, Volov, Zahumienky, Pavlov

Miesto, Ondavská vrchovina:, 4 z 17

Záhurie, Šidzinok, Medzi potokami, Ku košiarom, Pod čiernymi zemami, Predný Kavalok, Pod Širokou, Želiarky, Kradziská, Dolina, Za Hlboké, Za dolinou, Lukačky, Nad Majerom, Hlboké, Široká, Za Šibenou, Konečné, Čierne zeme, Kúty, Nižne Palove doliny, Za lúkami, Saše, Stádla, Vinčiská, Hrabiny, Záhumienky, Sihoťky, Dlhá, Na košiaroch, Okruhlé, Myšľanka, Čabakov kút, Baťkové, Tarbaj, Siroke luky, Pod Terovou, Nad Debrami, Šlechtín, Biele zeme, Zadny Legán, Hrún, Nad lúčkami, Pastviská, Na stavenec, Pod osičím, Karchňavka, Vyšné dielnice, Vysne Palove doliny, Osičie, Močiare, Re kov, Pastovník, Na Michalkovom, Na Tarbaji, Poniže dediny, Pod Vysokou, Široké, Pod Osičie, Za čerňovou

Miesto, Ondavská vrchovina:, 5 z 17

Polštvrtok, Pri obrázku, Terová, Legán, Kandalka, Vyše obce, Pod Bednárky, Vyšn dielnica, Vysoká hora, Drieň, Hrabovec, Nad krčmou, Deber, Za Legánom, Lužiny, Zadný Kavalok, Nižné dielnice, Šafárka, Nižná Košarova, Jarok, Potôčky, Bednárky, Chrastky, Široké lúky, Vyšná Košarova, Nižný kút, Stráň, Pod holou, Zadušné, Noviny, Breziny, Pod dolinou, Hrún, Medzi lúkami, Chropová, Kút, Na močidlá, Stráne, Nad sadami, Na horu, Rúbaniska, Rožnava, Lipovec, Osičie, Falubik, Lán, Záhumienky, Kút, Tabelky, Medzi debrami, Pri zabitom chlapovi, Uzke laborčenky, Dubiny, Laborčenky, Grochová, Sitniky, Úboč, Nad kúty, Jožip, Od Kurimského

Miesto, Ondavská vrchovina:, 6 z 17

Mikaňa, Na studničkách, Nad výšky, Kamence, Maťašovská, Manaš, Stavenec, Lopaty, Do vrchu, Pecekvarty, Pri pasekoch, Prašivá, Pod staveniskom, Pod vargot láz, Šírava, Na lúky, Pod kopanicou, Homoš, Niže dediny, Pod ostrým, Harkovské stráne, Nad Krivožné, Rybníky, Nad mlýnky, Behanovce, Brezinky, Šírava, Hrbov hrb, Za holou horou, Za hlbokým, Klín, Na konci, Boľava, Pri majeri, Oľšiny, Kliny, Piesky, Kamenec, Radaňovka, Lipovky, Roviny, Zádušné, Na hore, Pod Radaňovkov, Pri Viadukte, Mihalova, Tably, Za Hlbokým, Privlaky, Medzi riekami, Stredná hora, Lipovec, Maslovka, Hôrka, Lazačka, Špane, Malinisko, Liza, Vyšné lúky, Podlechačky

Miesto, Ondavská vrchovina:, 7 z 17

Hŕbok, Banské, Za jarkami, Spodné, Rydziny, Polesie, Pri mlyne, Petrova, Pri tehelni, Za Rakovcom, Bahrinová, Pod jarkom, Za cintorínom, Kerekeľu, Krivožné, Úboče, Kloptovka, Sypáreň, Bartkov, Viničky, Vyšná hora, Priložky, Nad Chrasťou, Lúky, Za vrchom, Bukovec, Knižky, Harasky, Za riekami, Hôrka, Krivule, Lúka niže valala, Zvezlisko, Pastvisko, Na bedljare, Stredné lazy, Dlhé, Križovo, Zadná dolina, Nižné záhumienky, Deľby, Rúbaň, Ondákovo, Kopaniny, Pod horou Sobota, Albertová, Dolina, Krížne, Pod Lopatami, Koniec záhrad, Hložiny, Pod hájom, Chotárka, Pod dúbravkami, Mukarina, Bulová, Výhon, Dlhé, Na výhone, Dĺžavy

Miesto, Ondavská vrchovina:, 8 z 17

Pod výhonom, Na kuči, Hrun, Luhovky, Za debru, Dúbrava, Pod Bartkovým, Starý Stavenec, Cirkevné rine, Medzi brezinami, Pod lúkami, Poľana, Brusník, Čiky, Za Strážnicou, Lazy, Košariská, Sobota, Kelčianky, Horka, Vyšné čelo, Černošina, Hlinky, Pri hruške, Kolč, Za mlynom, Na Toplisku, Povrázky, Za Topľou, Vrch valala, Nižné lúky, Ortáše, Za Matejov laz, Hrunok, Horka, Kúty, Breh, Nižné čelo, Jarkova, Doliny, Hlinka, Medzi častinami, Hrb a pod hrbom, Na dole, Vyšné lazy, Stavenec, Furmanec, Pod kostolným, Záhorie, Hanďaš, Nad košiarom, Na Rúbaň, Hôrka, Bozová, Pri cintoríne, Pod Vinicou, Nižná Hrišanka, Gošova, Bukov, Hrún

Miesto, Ondavská vrchovina:, 9 z 17

Pod Dubnikami, Dole koncom, Roháčovo, Hustá brezina, Makarové, Repnica, Za humnami, Družstvo, K stĺpcu, Na lúčkach, Varňority, Čistina, Široké, Močidla, Patušková hora, Dolinky, Rajdovka, Paľovo, Laň, Fertakovo, Vyšné častiny, Potôčok, Kliny, Rovniny, Pod hôrkami, Kraj, Pod Košariskami, Predná dolina, Dielnice, Medzi jarkami, Nad lesami, Kapustnice, Stredná Lechová, Vyšná Hrišanka, Pod kráľom, Dlhá, Šajby, Vymole, Zátoky, Na chyžkach, Záhumnie, Lipovec, Junáková lúka, Záhumienky, Chrasť, Na Rovni, Pod stráňou, Macková rieň, Mlynisko, Pod kobylou, Danková, Špaň, Debričky, HPod kostolným, Bôľové, Požiare, Pod roháčom, Skládky, Lukáčky, Stredné stohy

Miesto, Ondavská vrchovina:, 10 z 17

Brúsne, Pod častinami, Zadná Lechová, Vrabľova debra, Od rovín, Pod kudlovským, Hlboká, Na Drieni, Močarisko, Pod Baňou, Za nohavicou, Na zimuške, Kamenný hrb, Prílesky, Salaš, Lipník, Zadná široká, Pod kyjanovou, Košiar, Suva, Rovlička, Zverová, Široké, Nad Karnianskym, Pod poľanou, Rohačovo, Lieska, Rybníky, Hrabníky, Trisť, Pod Gošovou, Ščob, Mlyniská, Hrabov, Nad sosnami, Matovo, Pod Kurimkou, Lúky, Horilán, Osiťiny, Od poľského, Sihoť, Piesky, Pastovník, Brezovky pod dráhou, Pod jamky, Paseky, Dolinky, Karchovík, Pod oriečky, Dzuriška, Nad Studničkami, Za horou, Popov hon, Brezina, Stavlinec, Vyšná hôrka, Pod zvoničkou, Baťkovo, úpravňa vody

Miesto, Ondavská vrchovina:, 11 z 17

Častiny, Potoky, Pod Stredným vrchom, Pod hôrkou, Pod Bertoškou, Lipníky, Štvrťky, Švehlovky, Bučina, Stredný vrch, Hrb, Kužmovká, Sučej, Pod Brezinami, Spodné záhumnie, Úzke, Šírava, Hore vrchom, Pod dulašom, Medzi stadlami, Kačákovo, Od Jakušovho, Kostolný hon, Hlboký, Tagaška, Kopec, Štiepky, Vyšné štvrtky, Za hlbokým, Medzi debrami, Vyšné povrazy, Pod Kovačkou, Okrúhla, Pod debrami, Petrová, Za Topľou, Pod Dziakom, Blížne, Šajb, Polanie, Liesok, Raková, Medzi jarkami, Zámostie, Dielok, Stráň, Pod debrami, Jarková, Nad harmankou, Paločka, Nad Pavličku, Pod stavom, Nad Stadlom, Lačovka, Vrchné Záhumnie, Pod lazom, Za vrchom, Od sitného, Za močiarmi, Hôrky

Miesto, Ondavská vrchovina:, 12 z 17

Lipovec, Hlboké, Holé Doliny, Osičie, Rajsov hon, Za suchou Belou, Harkaň, Štvrtky, Perunky, Rúbaniská, Sedličné, Pasienok, Medzi potokami, Močidlá, Bertoška, Pod osiťinami, Za chrastom, Šilky, Pod úbočou, Nad Rovličkou, Nad stráňou, Stohy, Krúžok, Lacková, Kruhy, Kurimoťky, Lúčky, Laz, Krasovec, Lysá, Lapoš, Puláň, Za debričkou, Vyšné záhumie, Nad kozím hrbom, Nad Krasovcom, Pod lipníky, Hradky, Pasienky, Pod Šajbom, Harmanka, Dziak, Úbočie, Nad skalkou, Pod šimonkou, Záhorie, Pod perunkami, Na dolinky, Doliny, Kovačka, Močiarky, Vrchná roveň, Nižné Záhumie, Zimruvka, Mutalková, Luhovo, Pred vrchom, Rajsová hora, Veľká stráň, Rapaňa

Miesto, Ondavská vrchovina:, 13 z 17

Nižná hôrka, Holubčica, Za lazom, Medzi stablami, Rýne, Pod lipy, Dodatky, U Sučej, Rovné, Veľké lúky, Pod stráň, Dubovec, Na úzkych, Pod lazom, Hrabiny, Nad hrádzami, Vrch, Čelo, Pasienky, Sosnina, Jakušovo, Na roháčoch, Pasienok, Na dolinách, Osičiny, Vrchný dielok, Lesík, Poddomky, Stredná regeťovka, Pri Soliskách, Povrazy, Klimov, Bahniská, Zvyšok, Bačová dolina, Popriečky, Hrebienky, Kytičný vŕšok, Do breha, Toplisko, Nad Pasienkom, Široká, Poľana, Kvačovo, Garbiarka, Verčimal, Za Hlboké, Brehy, Zvonička, Stav, Luhy, Za sadom, Breh, Doliny, Hlinky, Seninec, Briežky, Htabiny, Na hore, Vilš

Miesto, Ondavská vrchovina:, 14 z 17

Čakovnica, Za horou, Biela hlina, Pri Rohačovom potoku, Pod bučkami, Vysoká, Pod Vysokou, U diaľnom, Na stráni, Pod lieskami, Pod pasienkom, Nad maštaľami, Predná regeťovka, Pod hrabníkmi, Nad mlynom, Brezinky, Paseka, Tolhajka, Nad dolinou, Kapustnice, Kúty, Vyšný Stavenec, Pri močidlách, Grub, Brehy, Lán, Pastovník, Ortovisko, Čerešniny, Mostok, Záhon, Medzi potokami, Bačové lazy, Nad hrbom, Láz, Vysoká, Ovťinec, Voňače, Hrb, Hŕbok, Kútiky, Bridový vrch, Za vrchom, Nižná skalka, Pod doliny, Košariská, Tritež, Nižnianské Poddomky, Obšare, Za vŕškom, Sejačka, Kruh, Mlaky, Hrady, Štvrte, Kliny, Od záhumienky, Vyšná lúka, Levkova, Nad Paportínom

Miesto, Ondavská vrchovina:, 15 z 17

Pod Vŕškom, Úboč, Šimonka, Za hrbom, Pasečky, Bodrík, Hlkoka, Nozgrica, Laziky, Spodná roveň, Holubník, Kopanec, Lány, Cez breh, Za ubočou, Nad Kurimkou, Od majstrovej, Bukovina, Na štrkoch, Nad močiarkami, Za bridovým vrchom, Koniec hrba, Polom, Utrá, Nad dubom, Pod horou, Za laziky, Ostrý kameň, Záhumienky, Vyšná skalka, Zamčisko, Za kostolom, Dolina, Za Vŕškom, Pod mlákou, Medzi potokmi, Vyše lesa, Chrastky, Pod chotárom, Pod Levkovou, Pri Topli, Cirkevný kút, Časť, Nad hôrkou, Úboč, Hriadky, Pri jame, Jaselník, Za môstikom, Vyšný vrch, Lesík, Široké prílohy, Pod jamami, Pod zvezla, Lán, Sivé, Čerteš, Pod Jankov vŕšok, Pod Poľanou, Dlhá hora

Miesto, Ondavská vrchovina:, 16 z 17

Poľana, Kúty, Pasička, Otaly, Verple, Pod Košariská, Pod sosniny, Pod pivnice, Za potokom, Na medzi, Nad rokytou, Ortáš, Pod lesom, Úbočie, Kúty, Hrabníky, Za stavencom, Pod pasekou, Hromadská lúka, Hora, Pod Blichovým lazom, Pod Zákutie, Za Poliankou, Pod vrchom, Pod lázkami, Podomky, Vápenné, Bujak, Obič, Strežáky, Stredný podomok, Za dolinou, Na rovni, Šťaviská, Polianka, Medzi tŕňami, Vŕšok, Dlhé role, Baganovka, Mikulov kútik, Nižný Stavenec, Mláka, Jedlička, Dolinky, Hrobiská, Sliňáková dolina, Lán, Brehy, Homoľanec, Stredná hora, Na Zamčisko, Podomky, Pri mlyne, Za kaplnku, Vivtolaň, Bendivka, Džar, Kruh, Skalka, Nad kútom

Miesto, Ondavská vrchovina:, 17 z 17

Pod briežkami, Nad lesík, Poľovanky, Čierna lúka, Pasienky, Mäsiarka, Vlčia dolina, Za plotami, Dolina, Medzi jarkami, Pod Harkaňom, Nad stavenec, Kamenec, Pod Zvezlinami, Poľovianky, Doliny, Sitarovka, Hrúň, Hriady, Pod Ondavkou, Ortoviská, Staje, Úzke, Dolinky, Štvrte, Pod Semanovou lúkou, Nad zvoničkou, Pod Vinnou, Mohylka, Zákutie, Nižný podomok, Široké, Za Ripeskou lúkou, Pod haťou, Mirošovec, Lazíky, Za hrbom, Polianka, Semakovka, Pánsky lán

Podobné, Ondavská vrchovina:

6414x turistika, 5723x miesto, 242x orientačný bod, 75x poľovnícky posed, 71x turistické informácie, 60x prístrešok, altánok, 52x strom, 40x ohnisko, 38x studňa, 36x chranený strom, 30x miesto na piknik, 25x orientačná mapa, 16x atrakcia, 3x pamätník, bojisko, 1x komín, 1x vodárenská veža, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Ondavská vrchovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://ondavska-vrchovina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.