Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Ondavská vrchovina » turistika » miesto

Miesto, Ondavská vrchovina

Miesto v Ondavská vrchovina

V Ondavská vrchovina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Ondavská vrchovina:, 1 z 17

Vyšné Raslavice, Pod chot rom, Od Brestovskej cesty, Zahumenky, Vrch valala, Široké, Sekčov, Bokša, Vyšné sklady, Čopkov breh, Maselník, Trnie, Biela hlina, Nižné Raslavice, Brodvig, Šarišský Štiavnik, Pod Porubou, Hrunok, Pri maštali, Viničky, Lazy, Poľana, Pod Lazmi, Nad Klinom, Valkov breh, Studničky, Sitnička, Za huru, Zadná hora, Šapinec, Za záhradkami, Roveň, Sitnička, Klenec, Dubie, Poľany, Do hlbokej, Viničky, Švabľovka, Dúbrava, Pod hrabom, Kikajka, Rekreačná oblasť - Eva, Roveň, Hluž, Kapustnice, Valkov, Ovečková, Makarové, Pod Ščobom, Za stredným vrchom, Doliny, Medzi Dedovím, Poddomok, Dolky, Pastierský, Vyše dediny, Pri studni, Za vodou, Kmecov lánn

Miesto, Ondavská vrchovina:, 2 z 17

základná, Breznička, Pri potoku, Zadný Ruskov, Pod Košariskami, Kopaničný mlyn, Ondavka, Pod brehom, Pod Horou, Závoj, Hôrka, kaplnka, Roveň, Dúbravka, Nižná roveň, Mláky, Košúvka, Raškové, Močiare, Antošovec, Za pastierňou, Hriady, Solotvinec, Krišľovce, Rovné, Roveň, Pod skalkou kút, Pri kasarňach, Paseky, Čarnušina, Podzámočný, Homolské, Chmeľnik, Chata, Markusov, Podlipník, Hradisko, Pod majerom, Dubník, Nižej vsi, Vyše dediny, Záhumienok, Potok do záhrady, Čopov, Ríne, Hazbukova hora, Stráň, Hŕbky, Merník, Osikovňa, Na lane, Rybník, Široké, hostinec, Kerta, Medzi cintorínami, Za Grebľou, Dolina, Pri kostole, Nad krčmou

Miesto, Ondavská vrchovina:, 3 z 17

Frížovský jarok, Pod Vŕškami, Detrík, Lúky, Pastovník, Roveň, Brezovky pod dráhou, Vyše jarku, Pod Lazom, Vrátka, Pod mlynicou, Hlinisko, Vyšné urbanské, Poštárka, Hôrka, Bardejovská Zábava, Chmelník, Zo šlechtina, Gróner, Za kaplicou, Drienov, Šlabania, Račkovo, Krúžok, Popova dolina, Sihoty, Na Breky, Hôrky, Račkov, Pod h"rkou, Rúbaň, Malov, Šidzinok, Nad koscelnou, Pod Horou, Pod zvoníkom, Maky, Pod Lipovou, Nad jarkami, Dolinky, Ku košiarom, Nad zvoníkom, Pavlov, Lazčík, Lipov, Vyšné lúky, Úboč, Medzi brezinami, Na chotárni, Volov úboč, Na poľanky, Pálenisko, Senokosy, Medzi bratkami, Medzi potokami, Ďakové lúky, Za Antalovou debrou, Sčob, Kamence, Volov

Miesto, Ondavská vrchovina:, 4 z 17

Zahumienky, Na hrúne, Záhurie, Za vodou, Domaňov, Od Rovného, Kamene, Drieň, Na košiaroch, Pri obrázku, Vyšn dielnica, Vyšné dielnice, Pod čiernymi zemami, Karchňavka, Dlhá, Šafárka, Šlechtín, Zadny Legán, Legán, Za čerňovou, Baťkové, Sihoťky, Predný Kavalok, Kúty, Vysne Palove doliny, Kradziská, Pod osičím, Kandalka, Poniže dediny, Čierne zeme, Široká, Hrabovec, Pod Širokou, Na Tarbaji, Za Hlboké, Zadný Kavalok, Biele zeme, Saše, Pod Terovou, Za Šibenou, Nad lúčkami, Pastviská, Lukačky, Okruhlé, Nižne Palove doliny, Za dolinou, Za Legánom, Nad Majerom, Želiarky, Stádla, Pod Vysokou, Hrún, Vyše obce, Lužiny, Hlboké, Nad Debrami, Terová, Široké, Vysoká hora, Re kov

Miesto, Ondavská vrchovina:, 5 z 17

Záhumienky, Močiare, Deber, Pod Bednárky, Na Michalkovom, Tarbaj, Siroke luky, Myšľanka, Pod Osičie, Dolina, Za lúkami, Osičie, Nižné dielnice, Vinčiská, Čabakov kút, Nad krčmou, Na stavenec, Hrabiny, Polštvrtok, Konečné, Pastovník, Behanovce, Chrastky, Nad kúty, Mihalova, Na horu, Hrbov hrb, Na hore, Záhumienky, Pod staveniskom, Úboč, Niže dediny, Lán, Laborčenky, Homoš, Lopaty, Hrún, Stráne, Nad Krivožné, Nižná Košarova, Na močidlá, Vyšná Košarova, Zádušné, Dubiny, Pri pasekoch, Na konci, Široké lúky, Pod dolinou, Rožnava, Piesky, Pod kopanicou, Kút, Harkovské stráne, Nižný kút, Potôčky, Prašivá, Oľšiny, Bednárky, Klín, Tabelky

Miesto, Ondavská vrchovina:, 6 z 17

Sitniky, Falubik, Na studničkách, Do vrchu, Stráň, Rúbaniska, Pecekvarty, Šírava, Radaňovka, Od Kurimského, Kamence, Chropová, Pod Radaňovkov, Lipovec, Medzi debrami, Medzi lúkami, Noviny, Breziny, Lipovky, Pri majeri, Šírava, Kliny, Uzke laborčenky, Grochová, Zadušné, Jarok, Jožip, Nad mlýnky, Stavenec, Za hlbokým, Nad výšky, Tably, Maťašovská, Pod holou, Nad sadami, Pri Viadukte, Rybníky, Za holou horou, Na lúky, Mikaňa, Brezinky, Pod vargot láz, Kút, Boľava, Manaš, Roviny, Pod ostrým, Pri zabitom chlapovi, Kamenec, Osičie, Kolč, Na kuči, Knižky, Dlhé, Krivule, Hlinky, Vyšné čelo, Černošina, Maslovka, Nad Chrasťou

Miesto, Ondavská vrchovina:, 7 z 17

Za Rakovcom, Horka, Polesie, Sypáreň, Malinisko, Kloptovka, Stredné lazy, Na Toplisku, Hôrka, Privlaky, Výhon, Rydziny, Za Strážnicou, Ondákovo, Za Topľou, Luhovky, Za jarkami, Kelčianky, Koniec záhrad, Poľana, Horka, Vyšná hora, Harasky, Pod Bartkovým, Čiky, Za riekami, Nižné lúky, Krivožné, Liza, Dúbrava, Bukovec, Na výhone, Pri mlyne, Za Hlbokým, Lúka niže valala, Sobota, Medzi brezinami, Chotárka, Hrunok, Ortáše, Košariská, Breh, Jarkova, Banské, Pri hruške, Lipovec, Pod výhonom, Spodné, Vrch valala, Hôrka, Za cintorínom, Kopaniny, Dolina, Za debru, Križovo, Hrun, Pod hájom, Lúky, Doliny, Pri tehelni

Miesto, Ondavská vrchovina:, 8 z 17

Rúbaň, Pod Lopatami, Brusník, Úboče, Albertová, Bahrinová, Cirkevné rine, Pastvisko, Bulová, Viničky, Za vrchom, Medzi riekami, Povrázky, Priložky, Na bedljare, Podlechačky, Pod lúkami, Za mlynom, Stredná hora, Mukarina, Krížne, Zvezlisko, Bartkov, Starý Stavenec, Dlhé, Petrova, Hŕbok, Lazačka, Deľby, Zadná dolina, Dĺžavy, Nižné čelo, Kerekeľu, Hložiny, Špane, Vyšné lúky, Za Matejov laz, Lazy, Pod jarkom, Nižné záhumienky, Pod dúbravkami, Kúty, Pod horou Sobota, Rovlička, Nižná Hrišanka, Na Drieni, Od rovín, Medzi jarkami, Varňority, Zadná Lechová, Rybníky, Mlyniská, Družstvo, Rajdovka, Chrasť, Gošova, Pod hôrkami, Pod kudlovským, Vyšné lazy, Bôľové

Miesto, Ondavská vrchovina:, 9 z 17

Široké, Pod Košariskami, Pod stráňou, Na zimuške, Záhumienky, Potôčok, Predná dolina, Fertakovo, Suva, Požiare, Debričky, Rovniny, Furmanec, Trisť, Paľovo, Hrb a pod hrbom, Na lúčkach, Dolinky, Pod Vinicou, Pod kostolným, Pod Baňou, Prílesky, Na dole, Kliny, Macková rieň, Zátoky, Ščob, Pod kobylou, Kamenný hrb, Hlinka, Lipník, Lipovec, Hustá brezina, Hrabníky, Repnica, Mlynisko, HPod kostolným, Nad Karnianskym, Salaš, Na Rúbaň, Hlboká, Laň, Brúsne, Vyšné častiny, Za nohavicou, K stĺpcu, Bukov, Medzi častinami, Danková, Močidla, Dielnice, Lukáčky, Pri cintoríne, Rohačovo, Stredná Lechová, Šajby, Kapustnice, Široké, Čistina, Zverová

Miesto, Ondavská vrchovina:, 10 z 17

Junáková lúka, Nad lesami, Na chyžkach, Pod kráľom, Nad košiarom, Pod kyjanovou, Roháčovo, Bozová, Na Rovni, Záhorie, Záhumnie, Močarisko, Vymole, Hanďaš, Za humnami, Vyšná Hrišanka, Kraj, Dole koncom, Stavenec, Košiar, Pod poľanou, Pod roháčom, Špaň, Hôrka, Pod častinami, Lieska, Pod Gošovou, Pod Dubnikami, Patušková hora, Vrabľova debra, Zadná široká, Skládky, Hrún, Hrabov, Stredné stohy, Dlhá, Za hlbokým, Krúžok, Pod osiťinami, Lipovec, Dodatky, Pod Kurimkou, Vrchné Záhumnie, Raková, Lúky, Záhorie, Stredný vrch, Pod lipníky, Nad hrádzami, Medzi debrami, Sučej, Hlboké, Sedličné, Puláň, Medzi jarkami, Pasienky, Lysá, Kovačka, Rapaňa, Štiepky

Miesto, Ondavská vrchovina:, 11 z 17

Pred vrchom, Nad Pavličku, Rovné, Mutalková, Pod lipy, Hlboký, Močidlá, Rajsová hora, Potoky, Za horou, Nad stráňou, Petrová, Vrch, Dzuriška, Dubovec, Hôrky, Vyšné štvrtky, Krasovec, Lipníky, Pod lazom, U Sučej, Medzi potokami, Okrúhla, Za debričkou, Jakušovo, Pod Stredným vrchom, Stohy, Lacková, Švehlovky, Baťkovo, Pod oriečky, Rýne, Štvrťky, Šírava, Holé Doliny, Nad Stadlom, Laz, Matovo, Dielok, Nad kozím hrbom, Častiny, Bučina, Spodné záhumnie, Úzke, Vyšné povrazy, Nad sosnami, Pod Brezinami, Bertoška, Piesky, Medzi stadlami, Horilán, Pastovník, Veľké lúky, Jarková, Pod debrami, Harkaň, Za chrastom, Paločka, Na dolinky, Vyšná hôrka

Miesto, Ondavská vrchovina:, 12 z 17

Od Jakušovho, Medzi stablami, Stráň, Hradky, úpravňa vody, Lapoš, Kurimoťky, Nižná hôrka, Polanie, Pasienok, Blížne, Štvrtky, Vyšné záhumie, Pod Šajbom, Na roháčoch, Nad harmankou, Paseky, Harmanka, Hrb, Pod Bertoškou, Perunky, Šajb, Za Topľou, Vrchná roveň, Osiťiny, Od poľského, Pod Dziakom, Pod perunkami, Pod hôrkou, Nad Krasovcom, Pod debrami, Dolinky, Rúbaniská, Doliny, Kužmovká, Lúčky, Pod jamky, Holubčica, Hrabiny, Nad Rovličkou, Na úzkych, Luhovo, Pod stavom, Pod Kovačkou, Karchovík, Popov hon, Pod stráň, Zimruvka, Kopec, Stavlinec, Pod zvoničkou, Rajsov hon, Lačovka, Nad skalkou, Zámostie, Pod lazom, Močiarky, Nižné Záhumie, Hore vrchom, Kruhy

Miesto, Ondavská vrchovina:, 13 z 17

Úbočie, Kostolný hon, Liesok, Za vrchom, Šilky, Za močiarmi, Pod úbočou, Za lazom, Veľká stráň, Pasienky, Pod šimonkou, Dziak, Kačákovo, Brezina, Za suchou Belou, Sihoť, Od sitného, Čelo, Pod dulašom, Nad Studničkami, Sosnina, Osičie, Tagaška, Zvonička, Lány, Vysoká, Utrá, Hlinky, Pod pasienkom, Hrb, Bahniská, Htabiny, Za bridovým vrchom, Pasienok, Doliny, Kopanec, Košariská, Laziky, Kútiky, Na stráni, Ostrý kameň, Nad dubom, Pod mlákou, Medzi potokmi, Grub, Chrastky, Dolina, Lesík, Do breha, Pri Rohačovom potoku, Brehy, Nad maštaľami, Nad močiarkami, Popriečky, Poľana, Pod bučkami, Pod Vŕškom, Vyšný Stavenec, Na hore, Na dolinách

Miesto, Ondavská vrchovina:, 14 z 17

Bodrík, Mostok, Čakovnica, Vyšná lúka, Široká, Levkova, Čerešniny, Nad Paportínom, Pri Soliskách, Vrchný dielok, Od majstrovej, Pod lieskami, Ortovisko, Nižnianské Poddomky, Kúty, Klimov, Za sadom, Osičiny, Stredná regeťovka, Vilš, Pod horou, Za kostolom, Polom, Nad Pasienkom, Povrazy, Nozgrica, Holubník, Pri Topli, Láz, Za hrbom, Vyše lesa, Nad hrbom, Poddomky, Koniec hrba, Tolhajka, Záhumienky, Hrebienky, Obšare, Za Hlboké, Záhon, Ovťinec, Kliny, Voňače, Briežky, Pod hrabníkmi, Kvačovo, Nad Kurimkou, Za vrchom, Breh, Paseka, U diaľnom, Hŕbok, Nad dolinou, Biela hlina, Bukovina, Za horou, Cez breh, Medzi potokami, Kapustnice, Kruh

Miesto, Ondavská vrchovina:, 15 z 17

Na štrkoch, Štvrte, Kytičný vŕšok, Pri močidlách, Pod chotárom, Pod doliny, Pod Vysokou, Brezinky, Zamčisko, Pasečky, Od záhumienky, Vysoká, Garbiarka, Bačové lazy, Hlkoka, Stav, Verčimal, Toplisko, Za ubočou, Bridový vrch, Brehy, Lán, Pod Levkovou, Nad mlynom, Pastovník, Predná regeťovka, Spodná roveň, Za laziky, Hrady, Za Vŕškom, Za vŕškom, Seninec, Vyšná skalka, Nižná skalka, Mlaky, Bačová dolina, Úboč, Sejačka, Tritež, Zvyšok, Luhy, Šimonka, Nad lesík, Semakovka, Pod pivnice, Pri mlyne, Vápenné, Pod haťou, Pod Blichovým lazom, Nad hôrkou, Poľovanky, Hrobiská, Pasienky, Nad rokytou, Kamenec, Hrúň, Hriadky, Za kaplnku, Na rovni, Ortoviská

Miesto, Ondavská vrchovina:, 16 z 17

Mohylka, Na Zamčisko, Hrabníky, Úboč, Čierna lúka, Obič, Brehy, Šťaviská, Dlhá hora, Pod vrchom, Medzi tŕňami, Sliňáková dolina, Strežáky, Za Ripeskou lúkou, Pod briežkami, Široké, Poľana, Pasička, Džar, Zákutie, Sivé, Jedlička, Hromadská lúka, Kúty, Kúty, Štvrte, Za hrbom, Úzke, Mikulov kútik, Pod Jankov vŕšok, Pod Zvezlinami, Pri jame, Čerteš, Stredný podomok, Pod Harkaňom, Pánsky lán, Polianka, Podomky, Za môstikom, Mirošovec, Nižný Stavenec, Široké prílohy, Nad stavenec, Podomky, Vlčia dolina, Bendivka, Pod lesom, Nad zvoničkou, Mláka, Pod Semanovou lúkou, Lán, Pod pasekou, Pod zvezla, Doliny, Na medzi, Dolinky, Za Poliankou, Nižný podomok, Dlhé role, Poľovianky

Miesto, Ondavská vrchovina:, 17 z 17

Verple, Pod sosniny, Časť, Vyšný vrch, Staje, Ripeska lúka, Baganovka, Pod Ondavkou, Pod lázkami, Pod Poľanou, Homoľanec, Sitarovka, Skalka, Pod Vinnou, Jaselník, Stredná hora, Otaly, Úbočie, Mäsiarka, Za plotami, Vivtolaň, Pod jamami, Lán, Dolina, Nad kútom, Hora, Polianka, Kruh, Cirkevný kút, Lesík, Za stavencom, Vŕšok, Medzi jarkami, Dolinky, Pod Zákutie, Bujak, Hriady, Lazíky, Pod Košariská, Za dolinou

Podobné, Ondavská vrchovina:

6433x turistika, 5723x miesto, 243x orientačný bod, 85x poľovnícky posed, 72x turistické informácie, 61x prístrešok, altánok, 57x strom, 41x ohnisko, 38x studňa, 36x chranený strom, 30x miesto na piknik, 25x orientačná mapa, 16x atrakcia, 3x pamätník, bojisko, 1x komín, 1x vodárenská veža, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Ondavská vrchovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://ondavska-vrchovina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.