Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Ondavská vrchovina » turistika » miesto

Miesto, Ondavská vrchovina

Miesto v Ondavská vrchovina

V Ondavská vrchovina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Ondavská vrchovina:, 1 z 17

Vyšné Raslavice, Od Brestovskej cesty, Vrch valala, Pod chot rom, Zahumenky, Bokša, Čopkov breh, Vyšné sklady, Maselník, Široké, Sekčov, Trnie, Biela hlina, Šarišský Štiavnik, Nižné Raslavice, Brodvig, Pod Porubou, Hrunok, Pri maštali, Viničky, Lazy, Poľana, Pod Lazmi, Nad Klinom, Valkov breh, Studničky, Sitnička, Zadná hora, Za huru, Klenec, Sitnička, Šapinec, Roveň, Za záhradkami, Poľany, Dubie, Do hlbokej, Pod hrabom, Dúbrava, Viničky, Švabľovka, Kikajka, Rekreačná oblasť - Eva, Roveň, Hluž, Kapustnice, Valkov, Ovečková, Makarové, Pod Ščobom, Doliny, Dolky, Medzi Dedovím, Poddomok, Za stredným vrchom, Pri studni, Vyše dediny, Pastierský, Za vodou, Pod Košariskami

Miesto, Ondavská vrchovina:, 2 z 17

základná, Ondavka, Pri potoku, Kopaničný mlyn, Breznička, Pod brehom, Kmecov lánn, Zadný Ruskov, Dúbravka, Nižná roveň, Raškové, Hôrka, Roveň, kaplnka, Závoj, Košúvka, Pod Horou, Mláky, Za pastierňou, Krišľovce, Hriady, Rovné, Močiare, Solotvinec, Antošovec, Dubník, Čarnušina, Homolské, Hradisko, Podlipník, Podzámočný, Roveň, Pod majerom, Chata, Paseky, Chmeľnik, Markusov, Pri kasarňach, Pod skalkou kút, Čopov, Záhumienok, Potok do záhrady, Vyše dediny, Nižej vsi, Široké, Stráň, Rybník, Hŕbky, Osikovňa, Na lane, Merník, Ríne, Hazbukova hora, Za Grebľou, Medzi cintorínami, Dolina, Kerta, hostinec, Nad krčmou, Pri kostole

Miesto, Ondavská vrchovina:, 3 z 17

Frížovský jarok, Pastovník, Pod Vŕškami, Detrík, Lúky, Roveň, Brezovky pod dráhou, Vyše jarku, Pod Lazom, Vrátka, Pod mlynicou, Vyšné urbanské, Hlinisko, Poštárka, Hôrka, Bardejovská Zábava, Chmelník, Gróner, Zo šlechtina, Za kaplicou, Krúžok, Hôrky, Šlabania, Pod h"rkou, Račkov, Drienov, Malov, Račkovo, Sihoty, Popova dolina, Na Breky, Rúbaň, Volov, Pod zvoníkom, Vyšné lúky, Kamene, Senokosy, Nad jarkami, Volov úboč, Ďakové lúky, Medzi potokami, Za vodou, Za Antalovou debrou, Záhurie, Šidzinok, Medzi bratkami, Dolinky, Na poľanky, Pavlov, Kamence, Sčob, Od Rovného, Ku košiarom, Pod Horou, Pod Lipovou, Zahumienky, Na hrúne, Lipov, Maky, Na chotárni

Miesto, Ondavská vrchovina:, 4 z 17

Nad koscelnou, Lazčík, Medzi brezinami, Nad zvoníkom, Pálenisko, Úboč, Domaňov, Pod Osičie, Drieň, Šafárka, Na Tarbaji, Vinčiská, Terová, Pod Širokou, Pod Bednárky, Kandalka, Šlechtín, Deber, Predný Kavalok, Karchňavka, Za Legánom, Kradziská, Nad Majerom, Vyšn dielnica, Sihoťky, Hrabiny, Lukačky, Na Michalkovom, Pastovník, Za Hlboké, Lužiny, Za lúkami, Široké, Hrún, Vyšné dielnice, Nad lúčkami, Na stavenec, Pastviská, Polštvrtok, Zadny Legán, Nižne Palove doliny, Hrabovec, Kúty, Vysne Palove doliny, Konečné, Nižné dielnice, Za Šibenou, Na košiaroch, Široká, Záhumienky, Čierne zeme, Pod čiernymi zemami, Stádla, Re kov, Tarbaj, Baťkové, Čabakov kút, Za čerňovou, Močiare, Vyše obce

Miesto, Ondavská vrchovina:, 5 z 17

Zadný Kavalok, Saše, Osičie, Dlhá, Siroke luky, Legán, Nad Debrami, Pod osičím, Za dolinou, Myšľanka, Želiarky, Pri obrázku, Pod Vysokou, Nad krčmou, Poniže dediny, Okruhlé, Vysoká hora, Dolina, Pod Terovou, Biele zeme, Hlboké, Klín, Zadušné, Potôčky, Bednárky, Nad kúty, Na hore, Grochová, Stráne, Homoš, Nad výšky, Široké lúky, Osičie, Mihalova, Pecekvarty, Falubik, Mikaňa, Prašivá, Kút, Radaňovka, Nad sadami, Laborčenky, Lán, Na studničkách, Lipovec, Pri majeri, Oľšiny, Dubiny, Nižný kút, Na horu, Na močidlá, Maťašovská, Pri zabitom chlapovi, Nižná Košarova, Chropová, Na konci, Tably, Noviny, Stavenec, Kliny

Miesto, Ondavská vrchovina:, 6 z 17

Na lúky, Manaš, Šírava, Hrbov hrb, Boľava, Rožnava, Úboč, Pod holou, Sitniky, Kút, Za holou horou, Pod ostrým, Medzi lúkami, Jožip, Pri pasekoch, Pod kopanicou, Lipovky, Niže dediny, Zádušné, Nad mlýnky, Za hlbokým, Stráň, Chrastky, Pri Viadukte, Do vrchu, Breziny, Šírava, Od Kurimského, Kamence, Vyšná Košarova, Lopaty, Tabelky, Nad Krivožné, Pod vargot láz, Piesky, Roviny, Pod staveniskom, Rybníky, Kamenec, Uzke laborčenky, Jarok, Brezinky, Harkovské stráne, Medzi debrami, Záhumienky, Pod dolinou, Hrún, Pod Radaňovkov, Behanovce, Rúbaniska, Povrázky, Pri mlyne, Horka, Viničky, Na Toplisku, Maslovka, Pod Bartkovým, Stredná hora, Horka, Vrch valala

Miesto, Ondavská vrchovina:, 7 z 17

Nižné čelo, Za jarkami, Za Topľou, Košariská, Lúky, Pri hruške, Deľby, Bukovec, Rúbaň, Kolč, Krivožné, Podlechačky, Petrova, Za mlynom, Za debru, Špane, Kopaniny, Za cintorínom, Dlhé, Hrunok, Poľana, Úboče, Černošina, Priložky, Mukarina, Lazačka, Albertová, Vyšná hora, Za Strážnicou, Malinisko, Stredné lazy, Nižné záhumienky, Krížne, Rydziny, Polesie, Hôrka, Krivule, Pod horou Sobota, Pod jarkom, Starý Stavenec, Dolina, Pastvisko, Čiky, Za Matejov laz, Pod Lopatami, Sypáreň, Ondákovo, Za Hlbokým, Výhon, Breh, Pod hájom, Ortáše, Chotárka, Pod výhonom, Pod lúkami, Privlaky, Bartkov, Cirkevné rine, Vyšné lúky, Medzi riekami

Miesto, Ondavská vrchovina:, 8 z 17

Spodné, Sobota, Kelčianky, Bahrinová, Pod dúbravkami, Koniec záhrad, Banské, Na výhone, Doliny, Dlhé, Za vrchom, Kerekeľu, Vyšné čelo, Za riekami, Križovo, Zadná dolina, Dúbrava, Lipovec, Hrun, Zvezlisko, Liza, Hŕbok, Medzi brezinami, Kloptovka, Hlinky, Harasky, Nižné lúky, Hložiny, Dĺžavy, Za Rakovcom, Luhovky, Nad Chrasťou, Na bedljare, Brusník, Bulová, Kúty, Jarkova, Lazy, Knižky, Lúka niže valala, Pri tehelni, Na kuči, Hôrka, Pod kostolným, Pod kobylou, Suva, Rovniny, Stredné stohy, Hanďaš, Gošova, Salaš, Hrabov, Chrasť, Záhorie, Fertakovo, Furmanec, Zátoky, Pod hôrkami, Lipník, Kraj

Miesto, Ondavská vrchovina:, 9 z 17

Laň, Hrún, Rybníky, Lukáčky, Roháčovo, Debričky, Za nohavicou, Hlboká, Pod kyjanovou, Pod Dubnikami, Hrabníky, Ščob, Vyšné lazy, Močarisko, Široké, Junáková lúka, Pod poľanou, Rohačovo, Na Rovni, Nad Karnianskym, Za humnami, Družstvo, Patušková hora, Hustá brezina, Brúsne, Na Drieni, Košiar, Skládky, Varňority, Pod Košariskami, Bôľové, Pod roháčom, Pod Baňou, Hlinka, Nižná Hrišanka, Pod častinami, Šajby, Vyšná Hrišanka, K stĺpcu, Stredná Lechová, Danková, Široké, Mlynisko, Zadná Lechová, Zverová, Pri cintoríne, Dlhá, Prílesky, Lieska, Záhumnie, Dole koncom, Vyšné častiny, Lipovec, Paľovo, Nad lesami, Medzi jarkami, Pod stráňou, Zadná široká, Vrabľova debra, Záhumienky

Miesto, Ondavská vrchovina:, 10 z 17

Na dole, Bozová, Pod kudlovským, Hôrka, Pod Vinicou, Špaň, Pod kráľom, Rajdovka, Na lúčkach, Pod Gošovou, Čistina, Rovlička, Potôčok, Kamenný hrb, Na zimuške, Kliny, Predná dolina, Požiare, Mlyniská, Medzi častinami, Hrb a pod hrbom, Nad košiarom, Trisť, Macková rieň, Vymole, Kapustnice, HPod kostolným, Močidla, Bukov, Dielnice, Dolinky, Od rovín, Repnica, Stavenec, Na Rúbaň, Na chyžkach, Za debričkou, Vrchná roveň, Harkaň, Nad Rovličkou, Paseky, Pastovník, Hlboký, Nad Pavličku, Dzuriška, Za lazom, Dielok, Úzke, Veľká stráň, Sihoť, Lúky, Rapaňa, Pod lipy, Vyšná hôrka, Pod lazom, Pod perunkami, Pod Stredným vrchom, Nad stráňou, Štvrtky, Zámostie

Miesto, Ondavská vrchovina:, 11 z 17

Od Jakušovho, Pod šimonkou, Vyšné štvrtky, Pod stavom, Čelo, Piesky, Za chrastom, Pod debrami, Laz, Pod Kovačkou, Častiny, Stohy, Spodné záhumnie, Medzi potokami, Štvrťky, Zimruvka, Petrová, Dodatky, Pasienky, Medzi stablami, Za močiarmi, Pod lazom, Pod úbočou, Nad Studničkami, úpravňa vody, Rajsov hon, Pod stráň, Pod Brezinami, Pod lipníky, Popov hon, Pod Kurimkou, Hrb, Pod oriečky, Za vrchom, Nad Stadlom, Na dolinky, Hlboké, Pod Šajbom, Vyšné záhumie, Potoky, Veľké lúky, Nad Krasovcom, Šajb, Stavlinec, Blížne, Osiťiny, Pod dulašom, Dubovec, Krúžok, Rajsová hora, Rovné, Šilky, Od sitného, Od poľského, Dolinky, Vrchné Záhumnie, Šírava, Vyšné povrazy, Pod zvoničkou, Pasienky

Miesto, Ondavská vrchovina:, 12 z 17

Perunky, Doliny, Hore vrchom, Jarková, Baťkovo, Jakušovo, Bučina, Medzi debrami, Nižné Záhumie, Krasovec, Lipníky, Sosnina, Pod osiťinami, Stráň, Sučej, Matovo, Dziak, Okrúhla, Kopec, Nad sosnami, Harmanka, Za hlbokým, Hradky, Rýne, Lúčky, Hôrky, Medzi stadlami, Stredný vrch, Lačovka, Raková, Pasienok, Za Topľou, Lapoš, Mutalková, Vrch, Kruhy, Bertoška, Osičie, Kostolný hon, U Sučej, Nad hrádzami, Lacková, Záhorie, Hrabiny, Sedličné, Pod Dziakom, Močiarky, Švehlovky, Nad harmankou, Kurimoťky, Pod debrami, Paločka, Štiepky, Pod hôrkou, Polanie, Lysá, Nad kozím hrbom, Kužmovká, Lipovec, Luhovo

Miesto, Ondavská vrchovina:, 13 z 17

Močidlá, Medzi jarkami, Liesok, Kačákovo, Horilán, Kovačka, Holubčica, Brezina, Karchovík, Na roháčoch, Úbočie, Pred vrchom, Rúbaniská, Holé Doliny, Puláň, Za horou, Nižná hôrka, Za suchou Belou, Tagaška, Na úzkych, Nad skalkou, Pod jamky, Pod Bertoškou, Štvrte, Stav, Polom, Za ubočou, Nad hrbom, Breh, Pod lieskami, Tolhajka, Paseka, Bridový vrch, Bahniská, Hlinky, Záhumienky, Lány, Kúty, Pastovník, Nad Paportínom, Pod mlákou, Obšare, Nad mlynom, Od majstrovej, Čerešniny, Na dolinách, Na štrkoch, Toplisko, Bačová dolina, Medzi potokmi, Brezinky, Mlaky, Šimonka, Holubník, Za kostolom, Na hore, Predná regeťovka, Klimov, Pod pasienkom, Nižnianské Poddomky

Miesto, Ondavská vrchovina:, 14 z 17

Zamčisko, Za vrchom, Za vŕškom, Lesík, Pod doliny, Za hrbom, Doliny, Hrb, Kapustnice, Nad močiarkami, Levkova, Nozgrica, Kytičný vŕšok, Do breha, Pri Rohačovom potoku, Na stráni, Dolina, Pri Topli, Briežky, Brehy, Ostrý kameň, Povrazy, Bačové lazy, Hŕbok, Vysoká, Ortovisko, Pod chotárom, Zvyšok, Hrady, Kliny, Láz, Nad dubom, Nad dolinou, Úboč, Košariská, Lán, Poddomky, Za Vŕškom, Nad Pasienkom, Za horou, Poľana, Stredná regeťovka, Pod hrabníkmi, Vyšný Stavenec, Pasečky, Kútiky, Záhon, Pod bučkami, Pod Vysokou, Pri močidlách, Grub, Sejačka, Garbiarka, Cez breh, Vyšná skalka, Vyšná lúka, Vyše lesa, Utrá, Voňače, Seninec

Miesto, Ondavská vrchovina:, 15 z 17

Verčimal, Pasienok, Laziky, Nad maštaľami, Široká, Tritež, Zvonička, Mostok, Čakovnica, Spodná roveň, Od záhumienky, Pri Soliskách, Ovťinec, Popriečky, Nižná skalka, Chrastky, Pod horou, Nad Kurimkou, Bukovina, Kopanec, Medzi potokami, Biela hlina, Hlkoka, Za sadom, U diaľnom, Vysoká, Vrchný dielok, Koniec hrba, Pod Vŕškom, Hrebienky, Kvačovo, Pod Levkovou, Vilš, Za bridovým vrchom, Luhy, Bodrík, Za laziky, Osičiny, Kruh, Za Hlboké, Htabiny, Brehy, Na Zamčisko, Stredný podomok, Pod lesom, Úbočie, Za kaplnku, Lán, Kúty, Bujak, Vŕšok, Pasička, Verple, Pod Poľanou, Poľovanky, Pasienky, Pod Harkaňom, Čierna lúka, Kúty, Podomky

Miesto, Ondavská vrchovina:, 16 z 17

Polianka, Nad zvoničkou, Pri mlyne, Poľovianky, Pod lázkami, Mäsiarka, Polianka, Nižný Stavenec, Otaly, Doliny, Pod Ondavkou, Pod jamami, Na rovni, Nad stavenec, Úboč, Sliňáková dolina, Pri jame, Brehy, Hromadská lúka, Jaselník, Pod Semanovou lúkou, Za Poliankou, Nad hôrkou, Dolina, Jedlička, Kruh, Široké, Pod Zvezlinami, Za dolinou, Skalka, Dlhé role, Nad kútom, Dolinky, Mirošovec, Pod Vinnou, Mláka, Vápenné, Lesík, Podomky, Šťaviská, Hriady, Pod briežkami, Bendivka, Vlčia dolina, Medzi tŕňami, Sivé, Strežáky, Nižný podomok, Za hrbom, Pod Jankov vŕšok, Nad lesík, Dolinky, Pod pivnice, Kamenec, Pod sosniny, Obič, Nad rokytou, Lán, Za potokom, Pod pasekou

Miesto, Ondavská vrchovina:, 17 z 17

Pod zvezla, Staje, Mohylka, Cirkevný kút, Baganovka, Štvrte, Sitarovka, Vyšný vrch, Džar, Zákutie, Čerteš, Poľana, Dlhá hora, Medzi jarkami, Široké prílohy, Hora, Mikulov kútik, Vivtolaň, Stredná hora, Úzke, Za môstikom, Za plotami, Za Ripeskou lúkou, Pod Zákutie, Časť, Pánsky lán, Homoľanec, Hrabníky, Semakovka, Na medzi, Pod Blichovým lazom, Za stavencom, Ortoviská, Hrobiská, Lazíky, Hriadky, Ripeska lúka, Ortáš, Pod vrchom, Pod Košariská

Podobné, Ondavská vrchovina:

6434x turistika, 5723x miesto, 243x orientačný bod, 85x poľovnícky posed, 72x turistické informácie, 61x prístrešok, altánok, 57x strom, 41x ohnisko, 38x studňa, 36x chranený strom, 30x miesto na piknik, 25x orientačná mapa, 17x atrakcia, 3x pamätník, bojisko, 1x komín, 1x vodárenská veža, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Ondavská vrchovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://ondavska-vrchovina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.