Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Ondavská vrchovina » turistika » miesto

Miesto, Ondavská vrchovina

Miesto v Ondavská vrchovina

V Ondavská vrchovina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Ondavská vrchovina:, 1 z 17

Vyšné Raslavice, Od Brestovskej cesty, Zahumenky, Pod chot rom, Vrch valala, Biela hlina, Nižné Raslavice, Vyšné sklady, Bokša, Čopkov breh, Maselník, Sekčov, Široké, Šarišský Štiavnik, Trnie, Pod Porubou, Brodvig, Pri maštali, Poľana, Viničky, Lazy, Hrunok, Pod Lazmi, Nad Klinom, Valkov breh, Za huru, Studničky, Klenec, Za záhradkami, Zadná hora, Roveň, Šapinec, Sitnička, Sitnička, Poľany, Kikajka, Dúbrava, Švabľovka, Viničky, Pod hrabom, Rekreačná oblasť - Eva, Dubie, Do hlbokej, Hluž, Roveň, Valkov, Ovečková, Doliny, Kapustnice, Vrch, Pod Ščobom, Medzi Dedovím, Pri studni, Dolky, Poddomok, základná, Pod Košariskami, Pod brehom, Pri potoku, Vyše dediny

Miesto, Ondavská vrchovina:, 2 z 17

Za stredným vrchom, Breznička, Za vodou, Pastierský, Kmecov lánn, Ondavka, Krišľovce, Závoj, kaplnka, Kopaničný mlyn, Košúvka, Mláky, Pod Horou, Zadný Ruskov, Solotvinec, Za pastierňou, Roveň, Nižná roveň, Hôrka, Antošovec, Močiare, Rovné, Raškové, Homolské, Čarnušina, Dúbravka, Podlipník, Čierťaž, Roveň, Nižej vsi, Markusov, Pod skalkou kút, Hriady, Záhumienok, Čopov, Paseky, Pod majerom, Hradisko, Potok do záhrady, Pri kasarňach, Podzámočný, Ríne, Chmeľnik, Chata, Dubník, Hazbukova hora, Vyše dediny, Merník, Sokol, Na lane, Rybník, Medzi cintorínami, Hŕbky, Široké, Osikovňa, Dolina, Kerta, Za Grebľou, Stráň, hostinec

Miesto, Ondavská vrchovina:, 3 z 17

Nad krčmou, Pri kostole, Lúky, Detrík, Pastovník, Frížovský jarok, Pod Vŕškami, Roveň, Vyše jarku, Pod Lazom, Hlinisko, Vyšné urbanské, Pod mlynicou, Poštárka, Bardejovská Zábava, Zo šlechtina, Chmelník, Gróner, Za kaplicou, Na Breky, Popova dolina, Medzi brezinami, Pod Terovou, Zadný Kavalok, Na chotárni, Šlechtín, Hrabovec, Malov, Tarbaj, Kandalka, Dolina, Za vrchom, Želiarky, Šafárka, Banské, Lukačky, Na poľanky, Rúbaň, Na Tarbaji, Lužiny, Terová, Pastviská, Legán, Polesie, Breziny, Šlabania, Vyšné lúky, Vysoká hora, Pri obrázku, Bukovec, Nad koscelnou, Vinčiská, Nad Majerom, Za Legánom, Predný Kavalok, Hôrky, Záhurie, Pod h"rkou, Dolinky, Pod Osičie

Miesto, Ondavská vrchovina:, 4 z 17

Dlhá, Siroke luky, Za Šibenou, Medzi bratkami, Osičie, Nad jarkami, Zadny Legán, Drienov, Za dolinou, Za Hlboké, Nižne Palove doliny, Sihoty, Pastvisko, Kradziská, Kamence, Šidzinok, Hŕbok, Ku košiarom, Račkovo, Poľana, Krúžok, Pastovník, Úboč, Račkov, Vyše obce, Hlboké, Vysne Palove doliny, Pálenisko, Sčob, Stádla, Hrbov hrb, Pod Baňou, Behanovce, Lipov, Na košiaroch, Senokosy, Poniže dediny, Pod dolinou, Stráne, Salaš, Pod Radaňovkov, Nad Krivožné, Šírava, Pri zabitom chlapovi, Harkovské stráne, Roviny, Kút, Od Rovného, Pod holou, Pod zvoníkom, Za hlbokým, Pod Lipovou, Medzi potokami, Za Antalovou debrou, Paseky, Domaňov, Za vodou, Pod ostrým, Pavlov, Zadušné

Miesto, Ondavská vrchovina:, 5 z 17

Pod Horou, Vyšné lúky, Volov úboč, Nad krčmou, Tably, Zahumienky, Chropová, Na stavenec, Volov, Na Michalkovom, Hlboká, Kúty, Uzke laborčenky, Pri Viadukte, Nad lúčkami, Nad zvoníkom, Laborčenky, Pod vargot láz, Na konci, Ďakové lúky, Nižný kút, Lipník, Košariská, Na hrúne, Lipovky, Lazčík, Maky, Radaňovka, Klín, Kamene, Lopaty, Baňa, Zádušné, Brezinky, Pod dúbravkami, Za mlynom, Medzi riekami, Okruhlé, Za Matejov laz, Lipníky, Pasienky, Krasovec, Rovné, Pod lipníky, Vyšné štvrtky, Pod čiernymi zemami, Harkaň, Šilky, Deľby, Pod lipy, Pod osičím, Za Hlbokým, Vyšné čelo, Maslovka, Za riekami, Nad Debrami, Dĺžavy, Pod Bednárky, Biele zeme, Za Strážnicou

Miesto, Ondavská vrchovina:, 6 z 17

Myšľanka, Široké, Hôrka, Karchňavka, Saše, Záhumienky, Močiare, Podlechačky, Re kov, Za čerňovou, Horka, Nižné záhumienky, Čabakov kút, Pod horou Sobota, Nižné čelo, Močarisko, Albertová, Vyšné dielnice, Vyšn dielnica, Kurimoťky, Hrabov, Pod Vysokou, Babia, Bahrinová, Pod výhonom, Šírava, Mlynisko, Čistina, Pod Kurimkou, Nad Krasovcom, Zvezlisko, Za lúkami, Hrabiny, Sihoťky, Stredná hora, Zimruvka, Pod Košariskami, Pod Lopatami, Sobota, Deber, Križovo, Osiťiny, Pod lúkami, Sosnina, Konečné, Hôrka, Široká, Breh, Rydziny, Cirkevné rine, Pod Širokou, Čierne zeme, Horilán, Na výhone, Za horou, Za cintorínom, Polštvrtok, Horka, Lysá, Nižné dielnice

Miesto, Ondavská vrchovina:, 7 z 17

Drieň, Brezina, Krivožné, Hrún, Hrabníky, Uhlisko, Pod osiťinami, Baťkové, Vysoká, Na Toplisku, Pod jamky, Štvrtky, Hrabiny, Hore vrchom, Od sitného, Kačákovo, Manaš, Rybníky, Hrb, Rovlička, Nad sadami, Do vrchu, Pod hôrkami, Bozová, Tagaška, Petrova, Šírava, Rožnava, Medzi stablami, Pastovník, Na dole, Bertoška, Nižná Košarova, Rúbaň, Nižné Záhumie, U Sučej, Nad harmankou, Stavenec, Čierna hora, Pecekvarty, Na studničkách, Osičie, Široké lúky, Močiarky, Kovačka, Na kuči, Nad skalkou, Za vrchom, Harmanka, Kamenec, Medzi lúkami, Holubčica, Nižné lúky, Doliny, Rybníky, Jarok, Medzi debrami, Nad Kurimkou, Pod Kovačkou, Breziny

Miesto, Ondavská vrchovina:, 8 z 17

Medzi častinami, Na Drieni, Grochová, Kruh, Pod perunkami, Piesky, Boľava, Vrch, Od Kurimského, Na Rúbaň, Verčimal, Vyšné častiny, Rúbaniska, Vyšná Košarova, Záhumienky, Oľšiny, Dielok, Knižky, Rapaňa, Bodrík, Lazy, Krížne, Nad výšky, Na hore, Pod Vinicou, Nad hrádzami, Vyšné záhumie, Na úzkych, Mostok, Pod debrami, Široké, Puláň, Na horu, Lán, Nad mlýnky, Obšare, Nad kozím hrbom, Kút, Pod zvoničkou, Pod jarkom, Polanie, Pod šimonkou, Lukáčky, Krivule, Prašivá, Koniec hrba, Sihoť, Falubik, Za debričkou, Brusník, Zverová, Kužmovká, Pod Bertoškou, Pastovník, Sučej, Za holou horou, Tabelky, Na lúky, Maťašovská, Pri hruške

Miesto, Ondavská vrchovina:, 9 z 17

Záhumienky, Jožip, Medzi brezinami, Dubiny, Vrchné Záhumnie, Stráň, Ovťinec, Liesok, Mikaňa, Pod hájom, Švehlovky, Pred vrchom, Perunky, Luhovky, Špane, Hlinka, Osičie, Mlyniská, Pod kopanicou, Dlhé, Vyšná hora, Htabiny, Kliny, Záhorie, K stĺpcu, Pri majeri, Koniec záhrad, Klenová, Šajby, Chrastky, Breh, Medzi debrami, Kostolný hon, Pod častinami, Za Topľou, Nad sosnami, Na Rovni, Lipovec, Čelo, Černošina, Pod debrami, Dolinky, Pod staveniskom, Medzi stadlami, Sitniky, Noviny, Potôčky, Mihalova, Sypáreň, Niže dediny, Spodné záhumnie, Častiny, Dúbrava, Homoš, Na močidlá, Dzuriška, Povrázky, Blížne, Úboč, Kamence

Miesto, Ondavská vrchovina:, 10 z 17

Hrún, Medzi potokami, Výhon, Vrchná roveň, Pri pasekoch, Stavenec, Brúsne, Spodné, Zámostie, Nad kúty, Stredné lazy, Nad Karnianskym, Bednárky, Cez breh, Kúty, Zátoky, Roháčovo, Nad košiarom, Pod poľanou, Lazy, Pod chotárom, Pri tehelni, Za vrchom, Záhumnie, Bukov, Bendivka, Priložky, Pri mlyne, Laziky, Luhy, Zadná dolina, Sejačka, Chotárka, Kliny, Požiare, Hôrka, Od rovín, Kopanec, Kelčianky, Dlhé, Osičiny, Vyšný Stavenec, Prílesky, Na lúčkach, Pod kobylou, Malinisko, Na zimuške, Pri Soliskách, Petrová, Paľovo, Stavenec, Lúčky, Zvonička, Lipovec, Na dolinách, Za Hlboké, Štiepky, Šimonka, Hora, Stredná Lechová

Miesto, Ondavská vrchovina:, 11 z 17

Medzi potokmi, Močidla, Junáková lúka, Pasečky, Na dolinky, Na chyžkach, Zadná Lechová, Záhorie, Paseka, Široká, Pod kyjanovou, Paseky, Pod Gošovou, Rohačovo, Vymole, Tolhajka, Pod Bartkovým, Za laziky, Hôrka, Od majstrovej, Na bedljare, Bulová, Lipovec, Potoky, Gošova, Dlhá, Seninec, Starý Stavenec, Lúky, Nižná Hrišanka, Kraj, Široké, Dielnice, Vrch valala, Nižná skalka, Patušková hora, Vilš, Hustá brezina, Liza, Za Rakovcom, Pri cintoríne, Mutalková, Fertakovo, Macková rieň, Zadná široká, Ondákovo, Stredné stohy, Úboče, Varňority, Pod stráňou, Holubník, Furmanec, Dolina, Nad maštaľami, Časť, Spodná roveň, Lazačka, Hrb, Vyšné povrazy, Kytičný vŕšok

Miesto, Ondavská vrchovina:, 12 z 17

Nad lesami, U diaľnom, Privlaky, Pod Vysokou, Hanďaš, Od záhumienky, Mlaky, Ortáše, Kolč, Hradky, Mäsiarka, Za debru, Potôčok, Vrabľova debra, Dubovec, Harasky, Kopaniny, Hrebienky, Láz, Suva, Bukovina, Veľké lúky, Nad rokytou, Bôľové, Podomky, Makarové, Kúty, Pod oriečky, Pod kostolným, Trisť, Za jarkami, Od poľského, Nad Rovličkou, Lúka niže valala, Čiky, Pod doliny, Košiar, Ostrý kameň, Dodatky, Medzi jarkami, Za hlbokým, Mukarina, Vyšné lazy, Pod Brezinami, Na stráni, Za vŕškom, Pod Harkaňom, Chrasť, Verple, Jedlička, Jarkova, Lačovka, Repnica, Kloptovka, Nad Chrasťou, Hložiny, Hrun, Kapustnice, Kvačovo, Ščob

Miesto, Ondavská vrchovina:, 13 z 17

Zamčisko, Pod kudlovským, Hrunok, Hrún, Čerešniny, Vyšná Hrišanka, Pod kráľom, Brehy, Doliny, Viničky, Za humnami, Vysoká, Špaň, Karchovík, Bartkov, Raková, Kúty, Rúbaniská, Za močiarmi, Lieska, Skalka, Polom, Doliny, Pod roháčom, Vyšná skalka, Pod Dubnikami, Chrasť, Biela hlina, Ker, Hôrky, Kamenný hrb, Nad močiarkami, Nad mlynom, Dziak, HPod kostolným, Pod Dziakom, Nad dubom, Záhumienky, Rovniny, Vrchný dielok, Kerekeľu, Úzke, Dolinky, Hlinky, Lipovec, Čopanka, Hlboké, Za kostolom, Šajb, Medzi tŕňami, Stredný podomok, Pri močidlách, Veľká stráň, Ostrý vrch, Sedličné, Tritež, Stavenec, Kliny, Bahniská, Vyšná lúka

Miesto, Ondavská vrchovina:, 14 z 17

Poľana, Nad zvoničkou, Kruhy, Vyšný vrch, Holé Doliny, Hriadky, Brezovky pod dráhou, Na roháčoch, Mohylka, Pri Rohačovom potoku, Nad dolinou, Pod Košariská, Kúty, Pod pasienkom, Sivé, Pod lazom, Obič, Za sadom, Pod pivnice, Čierna lúka, Hrúň, Baťkovo, Stav, Rajsov hon, úpravňa vody, Dolinky, Hlinky, Na štrkoch, Mláka, Laz, Pod mlákou, Laň, Hrb a pod hrbom, Na Zamčisko, Voňače, Za suchou Belou, Za hrbom, Za nohavicou, Hlkoka, Hrickova, Vyše lesa, Za chrastom, Pod stavom, Povrazy, Rýne, Dlhá hora, Rajsová hora, Poľovanky, Doliny, Úbočie, Dole koncom, Javorník, Nad stavenec, Kúty, Nad Pavličku, Rajdovka, Nad Studničkami, Šťaviská, Široké, Stredná hora

Miesto, Ondavská vrchovina:, 15 z 17

Levkova, Brezinky, Pod lieskami, Družstvo, Kamenec, Brehy, Hŕbok, Pod sosniny, Záhon, Bujak, Pod zvezla, Medzi potokami, Za hrbom, Nižná hôrka, Predná dolina, Nad hrbom, Pod úbočou, Za kaplnku, Lesík, Dolina, Pod hrabníkmi, Hrb, Zvyšok, Za lazom, Štvrťky, Stredný vrch, Strežáky, Pod lazom, Skládky, Nad stráňou, Piesky, Pod Vŕškom, Bukovec, Hrady, Pod Rohuľou, Popov hon, Pod stráň, Matovo, Nad Stadlom, Na hore, Za Vŕškom, Za Topľou, Pasienok, Jurová dolina, Pod dulašom, Nižnianské Poddomky, Pod Vinnou, Nižný podomok, Pod Stredným vrchom, Lapoš, Za bridovým vrchom, Lacková, Stavlinec, Stohy, Jakušovo, Hliny, Kopec, Krúžok, Brehy, Štvrte

Miesto, Ondavská vrchovina:, 16 z 17

Košariská, Pod horou, Stráň, Toplisko, Nižný Stavenec, Pod Semanovou lúkou, Luhovo, Lúky, Utrá, Poľovianky, Za môstikom, Bučina, Debričky, Baganovka, Nad Hriadkami, Podomky, Stavenec, Pod Šajbom, Poddomky, Kútiky, Okrúhla, Hlboký, Močidlá, Vápenné, Lán, Pod bučkami, Vysoká, Pasienky, Do breha, Medzi jarkami, Rokyty, Čakovnica, Vyšná hôrka, Mirošovec, Sitarovka, Pri Topli, Úzke, Na rovni, Hrabníky, Briežky, Od Jakušovho, Bridový vrch, Pod Poľanou, Danková, Chrastky, Paločka, Pod Levkovou, Pod hôrkou, Nad Paportínom, Predná regeťovka, Lieštiny, Breziny, Nad sadom, Predná hora, Lukáčov Laz, Pasienok, Pri Topli, Virceľ, Lán, Ku hruške

Miesto, Ondavská vrchovina:, 17 z 17

Okolo Doliniek, Medzi jarkami, Bačová dolina, Lazíky, Na vrchu, Polianka, Široké prílohy, Pánsky lán, V Kúte, Hrobiská, Farské lúky, Pod Ondavkou, Línia, Nižné Ľubisky, Zákutie, Jarková, Pod Ščobom, Kurdzelie, Dolinky, Pod Bikoš, Úbočie, Medzi Hlavačovým, Úboč, Poľana, Hŕbok, Za jarkom, Javorie, Baňasivka, Pod vrchom, Nozgrica, Sordok, Vyšný podomok, Hrb, Malaňka, Vlčia dolina, Dolina, Lány, Kút, Lesík, Široké

Podobné, Ondavská vrchovina:

6582x turistika, 5894x miesto, 240x orientačný bod, 75x poľovnícky posed, 70x turistické informácie, 61x prístrešok, altánok, 52x strom, 40x ohnisko, 38x studňa, 36x chranený strom, 30x miesto na piknik, 24x orientačná mapa, 16x atrakcia, 3x pamätník, bojisko, 1x komín, 1x vodárenská veža, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Ondavská vrchovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://ondavska-vrchovina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.