Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Ondavská vrchovina » turistika » miesto

Miesto, Ondavská vrchovina

Miesto v Ondavská vrchovina

V Ondavská vrchovina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Ondavská vrchovina:, 1 z 17

Od Brestovskej cesty, Zahumenky, Široké, Vyšné Raslavice, Sekčov, Pod chot rom, Vrch valala, Nižné Raslavice, Bokša, Čopkov breh, Vyšné sklady, Maselník, Šarišský Štiavnik, Biela hlina, Trnie, Pod Porubou, Brodvig, Pri maštali, Poľana, Viničky, Lazy, Pod Lazmi, Hrunok, Nad Klinom, Valkov breh, Za huru, Za záhradkami, Studničky, Klenec, Zadná hora, Šapinec, Roveň, Sitnička, Poľany, Sitnička, Kikajka, Viničky, Dúbrava, Švabľovka, Do hlbokej, Pod hrabom, Hluž, Dubie, Rekreačná oblasť - Eva, Roveň, Valkov, Kapustnice, Doliny, Ovečková, Poddomok, Medzi Dedovím, Pri studni, Vrch, Dolky, Pod Ščobom, Pri potoku, Za vodou, Vyše dediny, Pastierský, Za stredným vrchom

Miesto, Ondavská vrchovina:, 2 z 17

Breznička, Pod Košariskami, Pod brehom, základná, Kmecov lánn, Krišľovce, Pod Horou, Zadný Ruskov, Mláky, Kopaničný mlyn, Košúvka, Závoj, kaplnka, Ondavka, Čarnušina, Solotvinec, Močiare, Homolské, Raškové, Roveň, Dúbravka, Nižná roveň, Antošovec, Rovné, Hôrka, Za pastierňou, Nižej vsi, Čierťaž, Hriady, Markusov, Podlipník, Pod skalkou kút, Roveň, Chmeľnik, Hradisko, Pod majerom, Pri kasarňach, Chata, Podzámočný, Potok do záhrady, Čopov, Ríne, Dubník, Paseky, Záhumienok, Merník, Vyše dediny, Sokol, Rybník, Hazbukova hora, Na lane, Kerta, Široké, Medzi cintorínami, Osikovňa, Za Grebľou, Hŕbky, Dolina, Stráň, Nad krčmou

Miesto, Ondavská vrchovina:, 3 z 17

hostinec, Pastovník, Detrík, Lúky, Pri kostole, Frížovský jarok, Roveň, Pod Vŕškami, Vyše jarku, Pod Lazom, Hlinisko, Vyšné urbanské, Pod mlynicou, Poštárka, Bardejovská Zábava, Zo šlechtina, Chmelník, Gróner, Za kaplicou, Na Breky, Popova dolina, Vysoká hora, Vysne Palove doliny, Úboč, Pod Terovou, Pastvisko, Za Šibenou, Pod Osičie, Ku košiarom, Nad koscelnou, Lužiny, Terová, Tarbaj, Hŕbok, Medzi bratkami, Dlhá, Legán, Predný Kavalok, Šlabania, Sčob, Vinčiská, Osičie, Vyše obce, Šafárka, Krúžok, Vyšné lúky, Breziny, Račkov, Rúbaň, Pastviská, Zadny Legán, Lukačky, Dolinky, Kamence, Šlechtín, Kradziská, Malov, Sihoty, Pálenisko, Banské

Miesto, Ondavská vrchovina:, 4 z 17

Za vrchom, Bukovec, Za Legánom, Zadný Kavalok, Poľana, Pastovník, Polesie, Nad jarkami, Pod h"rkou, Nad Majerom, Stádla, Na Tarbaji, Hôrky, Kandalka, Šidzinok, Pri obrázku, Drienov, Nižne Palove doliny, Na poľanky, Račkovo, Hrabovec, Za Hlboké, Hlboké, Na chotárni, Záhurie, Siroke luky, Za dolinou, Medzi brezinami, Dolina, Želiarky, Paseky, Baňa, Na konci, Vyšné lúky, Nad krčmou, Za vodou, Pod Horou, Pod Lipovou, Ďakové lúky, Senokosy, Lazčík, Harkovské stráne, Domaňov, Košariská, Brezinky, Lipov, Šírava, Kúty, Tably, Lipník, Pod dolinou, Roviny, Na Michalkovom, Volov, Zádušné, Za Antalovou debrou, Pod zvoníkom, Lopaty, Pod Baňou, Uzke laborčenky

Miesto, Ondavská vrchovina:, 5 z 17

Pod ostrým, Poniže dediny, Kút, Kamene, Nad zvoníkom, Stráne, Pavlov, Hlboká, Medzi potokami, Nad lúčkami, Na stavenec, Zadušné, Nižný kút, Zahumienky, Behanovce, Pod vargot láz, Klín, Pod holou, Hrbov hrb, Od Rovného, Chropová, Pri zabitom chlapovi, Pod Radaňovkov, Na košiaroch, Nad Krivožné, Laborčenky, Radaňovka, Na hrúne, Salaš, Maky, Pri Viadukte, Lipovky, Za hlbokým, Volov úboč, Vyšné štvrtky, Za mlynom, Hrabov, Na Toplisku, Kurimoťky, Saše, Sosnina, Konečné, Hrabiny, Cirkevné rine, Na výhone, Horilán, Podlechačky, Šírava, Pod Košariskami, Zvezlisko, Široké, Pod lúkami, Rovné, Šilky, Krasovec, Babia, Baťkové, Lipníky, Za horou, Nižné čelo

Miesto, Ondavská vrchovina:, 6 z 17

Pod dúbravkami, Za Hlbokým, Čistina, Pod lipy, Za cintorínom, Myšľanka, Rydziny, Pasienky, Čierne zeme, Sobota, Pod osiťinami, Pod jamky, Sihoťky, Horka, Štvrtky, Deber, Breh, Nižné dielnice, Za riekami, Pod výhonom, Za Strážnicou, Polštvrtok, Medzi riekami, Vyšné dielnice, Brezina, Hrún, Vysoká, Nad Debrami, Pod horou Sobota, Lysá, Vyšné čelo, Križovo, Re kov, Harkaň, Drieň, Hôrka, Močarisko, Osiťiny, Nižné záhumienky, Deľby, Karchňavka, Nad Krasovcom, Hrabníky, Mlynisko, Pod Kurimkou, Dĺžavy, Široká, Biele zeme, Albertová, Močiare, Bahrinová, Záhumienky, Uhlisko, Stredná hora, Za čerňovou, Pod čiernymi zemami, Okruhlé, Hôrka, Maslovka, Pod Lopatami

Miesto, Ondavská vrchovina:, 7 z 17

Vyšn dielnica, Zimruvka, Hrabiny, Horka, Pod lipníky, Pod Bednárky, Pod osičím, Pod Vysokou, Za lúkami, Čabakov kút, Krivožné, Pod Širokou, Za Matejov laz, Dubiny, U Sučej, Medzi debrami, Jarok, Lán, Sypáreň, Nad Kurimkou, Doliny, Hore vrchom, Breh, Pod Vinicou, Kút, Rybníky, Puláň, Na Drieni, Obšare, Nižná Košarova, Záhumienky, Rúbaniska, Pod hôrkami, Na úzkych, Pod častinami, Rovlička, Piesky, Vyšná Košarova, Do vrchu, Holubčica, Rapaňa, Rúbaň, Osičie, Na kuči, Kostolný hon, Medzi stadlami, Pod zvoničkou, Od sitného, Spodné záhumnie, Grochová, Bodrík, Osičie, Na lúky, Medzi debrami, Častiny, Nad kozím hrbom, Sihoť, Pod hájom, Na močidlá, Spodné

Miesto, Ondavská vrchovina:, 8 z 17

Vrch, Brusník, Vrchné Záhumnie, Pod Bertoškou, Nad kúty, Pod Kovačkou, Pod perunkami, Klenová, Pred vrchom, Nad skalkou, Pod šimonkou, Prašivá, Bednárky, Manaš, Petrova, Šajby, Perunky, Verčimal, Nižné lúky, Pastovník, Dzuriška, Nad sadami, Lipovec, Kamence, Niže dediny, Úboč, Breziny, Knižky, Na hore, Za vrchom, Oľšiny, Výhon, Močiarky, Medzi brezinami, Tagaška, Kačákovo, Potôčky, Hlinka, Vyšné častiny, Mostok, Černošina, Blížne, Čelo, Sučej, Stráň, Dolinky, Maťašovská, Za holou horou, Nad Karnianskym, Pod jarkom, Kruh, Medzi častinami, Zámostie, K stĺpcu, Falubik, Medzi stablami, Pastovník, Stavenec, Vrchná roveň, Nad výšky

Miesto, Ondavská vrchovina:, 9 z 17

Nižné Záhumie, Kovačka, Medzi lúkami, Harmanka, Krivule, Chrastky, Nad harmankou, Polanie, Krížne, Liesok, Na horu, Za Topľou, Na Rovni, Hrb, Medzi potokami, Koniec záhrad, Tabelky, Pod debrami, Pod kopanicou, Široké lúky, Bozová, Zverová, Záhorie, Čierna hora, Nad sosnami, Pri hruške, Švehlovky, Luhovky, Mihalova, Šírava, Na dole, Rožnava, Dúbrava, Brúsne, Pri majeri, Stavenec, Široké, Nad hrádzami, Vyšné záhumie, Hrún, Na studničkách, Stredné lazy, Pod staveniskom, Dielok, Noviny, Povrázky, Sitniky, Špane, Kliny, Pecekvarty, Homoš, Lazy, Mlyniská, Pod debrami, Nad mlýnky, Záhumienky, Od Kurimského, Htabiny, Na Rúbaň, Kamenec

Miesto, Ondavská vrchovina:, 10 z 17

Pri pasekoch, Bertoška, Dlhé, Koniec hrba, Vyšná hora, Rybníky, Lukáčky, Ovťinec, Boľava, Za debričkou, Mikaňa, Jožip, Kužmovká, Kopaniny, Hrun, Nad košiarom, Malinisko, Dziak, Medzi potokmi, Pod chotárom, Kapustnice, Pri cintoríne, Dolina, Fertakovo, Nad dubom, Pri Soliskách, Vyšný Stavenec, Časť, Za jarkami, Polom, Jedlička, Petrová, Mukarina, Prílesky, Macková rieň, Nad rokytou, Hradky, Dlhé, Zadná dolina, Kúty, Sejačka, Nižná Hrišanka, Spodná roveň, Pod poľanou, Raková, Lúčky, Pod Brezinami, Bartkov, Holubník, Pod Gošovou, Stredná Lechová, Záhorie, Požiare, Potôčok, Zátoky, Luhy, Vyšná Hrišanka, Rúbaniská, Šimonka, Zvonička

Miesto, Ondavská vrchovina:, 11 z 17

Osičiny, Zadná široká, Vyšné povrazy, Na lúčkach, Rovniny, Nad lesami, Repnica, Kytičný vŕšok, Pasečky, Láz, Roháčovo, Medzi jarkami, Pod Vysokou, Od majstrovej, Pod oriečky, Od rovín, Pod stráňou, Starý Stavenec, Lazy, Dolinky, Hložiny, Za debru, Za vŕškom, Hustá brezina, Na chyžkach, Lúka niže valala, Vrch valala, Pri tehelni, Bukovina, Kraj, Laziky, Hôrka, Kopanec, Kvačovo, Kamenný hrb, Za laziky, Hôrka, Pod Dubnikami, Močidla, Veľké lúky, Zadná Lechová, Chrasť, Skalka, Na stráni, Gošova, Hôrky, Tolhajka, Pod kobylou, Na zimuške, Pod roháčom, Pod kyjanovou, Mlaky, Potoky, Za humnami, Bôľové, Stavenec, Dlhá, Pri mlyne, Viničky, Lúky

Miesto, Ondavská vrchovina:, 12 z 17

Od poľského, HPod kostolným, Za Rakovcom, Pod doliny, Košiar, Bendivka, Od záhumienky, Bukov, Junáková lúka, Nad Chrasťou, Úzke, Štiepky, Pod Harkaňom, Dielnice, Kerekeľu, Pod Bartkovým, Vilš, Bulová, Pod Dziakom, Seninec, Nad Rovličkou, Liza, Lipovec, Lipovec, Pod kostolným, Záhumnie, Hrebienky, Ondákovo, Hrb, Čiky, Ortáše, Paľovo, Mutalková, U diaľnom, Furmanec, Stredné stohy, Dubovec, Varňority, Hanďaš, Nad mlynom, Verple, Na dolinky, Chrasť, Doliny, Lačovka, Kúty, Suva, Nad maštaľami, Za močiarmi, Dodatky, Na bedljare, Trisť, Vyšné lazy, Chotárka, Kúty, Privlaky, Karchovík, Čopanka, Široká, Podomky

Miesto, Ondavská vrchovina:, 13 z 17

Kloptovka, Patušková hora, Harasky, Hrún, Vrchný dielok, Kliny, Brehy, Paseka, Vrabľova debra, Za Hlboké, Kelčianky, Špaň, Kolč, Nižná skalka, Lieska, Za hlbokým, Na dolinách, Doliny, Priložky, Vymole, Pod kráľom, Úboče, Hrunok, Ostrý kameň, Paseky, Jarkova, Lazačka, Ker, Rohačovo, Vyšná skalka, Zamčisko, Za vrchom, Vysoká, Záhumienky, Hlinky, Lipovec, Hora, Makarové, Biela hlina, Široké, Čerešniny, Pod kudlovským, Mäsiarka, Cez breh, Nad močiarkami, Ščob, Hlboké, Do breha, Nižný Stavenec, Utrá, Nad hrbom, Piesky, Pod Semanovou lúkou, Dole koncom, Danková, Hlboký, Nad Stadlom, Mirošovec, Bujak, Voňače

Miesto, Ondavská vrchovina:, 14 z 17

Za bridovým vrchom, Šťaviská, Baťkovo, Vyšná lúka, Vyšná hôrka, Pod Košariská, Za sadom, Kliny, Na roháčoch, Kopec, Podomky, Stavenec, Medzi jarkami, Veľká stráň, Kruhy, Kamenec, Rajsová hora, Úbočie, Jakušovo, Toplisko, Baganovka, Bridový vrch, Pasienok, Obič, Poľana, Záhon, Pod lazom, Za Vŕškom, Matovo, Pri močidlách, Zvyšok, Družstvo, Brezinky, Hrúň, Dolinky, Levkova, Popov hon, Briežky, Kútiky, Laň, Lacková, Nad dolinou, Holé Doliny, Hŕbok, Pod dulašom, Javorník, Poľovanky, Pod lieskami, Za môstikom, Pod sosniny, Pod Šajbom, Hrickova, Hrb a pod hrbom, Ostrý vrch, Pod Vŕškom, Nad stráňou, Mláka, Od Jakušovho, Lapoš, Lán

Miesto, Ondavská vrchovina:, 15 z 17

Dolina, Na hore, Pod Poľanou, Doliny, Nad Pavličku, Hrb, Pod Stredným vrchom, Sitarovka, Nad zvoničkou, Rajsov hon, Močidlá, Sivé, Tritež, Pod Rohuľou, Rajdovka, Stráň, Pod pivnice, Kúty, Široké, Za kostolom, Pod zvezla, Stav, Pod lazom, Hlkoka, Strežáky, Za suchou Belou, Vyše lesa, Pri Topli, Pod bučkami, Brehy, Bučina, Bahniská, Pod hôrkou, Pod úbočou, Paločka, Nad stavenec, Hliny, Mohylka, Vysoká, Predná dolina, Okrúhla, Chrastky, Dlhá hora, Pod pasienkom, Skládky, Stredná hora, Košariská, Pasienky, Pod horou, Stredný podomok, Čierna lúka, Medzi potokami, Pod Levkovou, Hrady, Za lazom, Pod hrabníkmi, Pod mlákou, Za Topľou, Hrabníky, Pod Vinnou

Miesto, Ondavská vrchovina:, 16 z 17

Brezovky pod dráhou, Stredný vrch, Nižná hôrka, Poddomky, Bukovec, Pri Rohačovom potoku, Za hrbom, Stavlinec, Na Zamčisko, Lesík, Za hrbom, Nižnianské Poddomky, Krúžok, úpravňa vody, Sedličné, Za chrastom, Hlinky, Stohy, Čakovnica, Lúky, Šajb, Hriadky, Nad Hriadkami, Pod stavom, Debričky, Vápenné, Pod stráň, Kúty, Poľovianky, Štvrte, Vyšný vrch, Laz, Jurová dolina, Stavenec, Luhovo, Na štrkoch, Za nohavicou, Na rovni, Rýne, Za kaplnku, Štvrťky, Nižný podomok, Rokyty, Povrazy, Brehy, Nad Studničkami, Úzke, Medzi tŕňami, Lieštiny, Čierťaž, Lazíky, Za horou, Pánsky lán, Pod jamami, Farské lúky, V Kúte, Vŕšok, Predná hora, Za jarkom, Línia

Miesto, Ondavská vrchovina:, 17 z 17

Hrúň, Dolinky, Polianka, Lesík, Vyšná lúka, Kút, Bačová dolina, Dolina, Nižný taranok, Repalovka, Štvrte, Za ubočou, Topoliny, Na medzi, Nad Paportínom, Za plotami, Za stavencom, Široké prílohy, Za vrchom, Pod chotárom, Za Poliankou, Pasienky, Ortáš, Jaselník, Teľky, Pod Ščobom, Pod vrchom, Pod haťou, Osičie, Hriady, Medzi Hlavačovým, Predná regeťovka, Čerteš, Lán, Sordok, Grub, Vlčia dolina, Okolo Doliniek, Nižné Ľubisky, Javorie

Podobné, Ondavská vrchovina:

6578x turistika, 5894x miesto, 240x orientačný bod, 75x poľovnícky posed, 70x turistické informácie, 59x prístrešok, altánok, 50x strom, 40x ohnisko, 38x studňa, 36x chranený strom, 30x miesto na piknik, 24x orientačná mapa, 16x atrakcia, 3x pamätník, bojisko, 1x komín, 1x vodárenská veža, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Ondavská vrchovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://ondavska-vrchovina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.