Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Ondavská vrchovina » turistika » miesto

Miesto, Ondavská vrchovina

Miesto v Ondavská vrchovina

V Ondavská vrchovina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Ondavská vrchovina:, 1 z 17

Zahumenky, Široké, Vrch valala, Pod chot rom, Nižné Raslavice, Čopkov breh, Vyšné sklady, Bokša, Maselník, Sekčov, Šarišský Štiavnik, Vyšné Raslavice, Trnie, Biela hlina, Pod Porubou, Brodvig, Pri maštali, Od Brestovskej cesty, Poľana, Viničky, Lazy, Pod Lazmi, Hrunok, Valkov breh, Nad Klinom, Za huru, Studničky, Za záhradkami, Klenec, Zadná hora, Roveň, Šapinec, Sitnička, Kikajka, Sitnička, Poľany, Švabľovka, Dúbrava, Viničky, Hluž, Dubie, Do hlbokej, Rekreačná oblasť - Eva, Pod hrabom, Roveň, Kapustnice, Ovečková, Valkov, Doliny, Vrch, Pod Ščobom, Poddomok, Pri studni, Dolky, Medzi Dedovím, Pastierský, Vyše dediny, Pri potoku, Pod Košariskami, Pod brehom

Miesto, Ondavská vrchovina:, 2 z 17

Za stredným vrchom, Kmecov lánn, Za vodou, základná, Breznička, Mláky, Krišľovce, Ondavka, kaplnka, Závoj, Košúvka, Zadný Ruskov, Kopaničný mlyn, Pod Horou, Nižná roveň, Hôrka, Za pastierňou, Homolské, Dúbravka, Močiare, Roveň, Raškové, Solotvinec, Antošovec, Rovné, Čarnušina, Nižej vsi, Čierťaž, Roveň, Pod skalkou kút, Podlipník, Markusov, Hriady, Podzámočný, Pod majerom, Paseky, Dubník, Záhumienok, Chata, Čopov, Pri kasarňach, Ríne, Hradisko, Chmeľnik, Potok do záhrady, Hazbukova hora, Vyše dediny, Na lane, Merník, Sokol, Rybník, Medzi cintorínami, Stráň, Za Grebľou, Osikovňa, Hŕbky, Kerta, Dolina, Široké, Nad krčmou

Miesto, Ondavská vrchovina:, 3 z 17

hostinec, Pastovník, Pri kostole, Lúky, Detrík, Pod Vŕškami, Frížovský jarok, Roveň, Vyše jarku, Pod Lazom, Hlinisko, Vyšné urbanské, Pod mlynicou, Poštárka, Bardejovská Zábava, Zo šlechtina, Chmelník, Gróner, Za kaplicou, Popova dolina, Na Breky, Stádla, Ku košiarom, Hôrky, Zadný Kavalok, Vinčiská, Poľana, Želiarky, Šlabania, Banské, Malov, Sihoty, Za vrchom, Na poľanky, Vysne Palove doliny, Vyšné lúky, Vyše obce, Rúbaň, Kandalka, Pastviská, Krúžok, Pod h"rkou, Úboč, Na chotárni, Nižne Palove doliny, Kradziská, Zadny Legán, Pod Osičie, Predný Kavalok, Šafárka, Za Hlboké, Šlechtín, Legán, Dlhá, Medzi bratkami, Račkov, Pri obrázku, Za dolinou, Polesie, Dolinky

Miesto, Ondavská vrchovina:, 4 z 17

Vysoká hora, Tarbaj, Za Šibenou, Sčob, Breziny, Siroke luky, Hŕbok, Osičie, Račkovo, Pálenisko, Pod Terovou, Pastvisko, Nad Majerom, Na Tarbaji, Záhurie, Lukačky, Nad jarkami, Lužiny, Kamence, Terová, Medzi brezinami, Šidzinok, Za Legánom, Bukovec, Drienov, Hlboké, Nad koscelnou, Dolina, Pastovník, Hrabovec, Stráne, Baňa, Ďakové lúky, Radaňovka, Za vodou, Kamene, Chropová, Pod ostrým, Behanovce, Nad krčmou, Pod holou, Nižný kút, Zahumienky, Pod vargot láz, Pod Lipovou, Pavlov, Domaňov, Uzke laborčenky, Na košiaroch, Paseky, Lopaty, Kúty, Zadušné, Pri Viadukte, Lipov, Salaš, Pri zabitom chlapovi, Volov, Vyšné lúky, Laborčenky

Miesto, Ondavská vrchovina:, 5 z 17

Volov úboč, Od Rovného, Na konci, Klín, Za hlbokým, Pod Horou, Poniže dediny, Medzi potokami, Pod Baňou, Nad Krivožné, Tably, Lipovky, Lipník, Lazčík, Pod zvoníkom, Hrbov hrb, Pod dolinou, Brezinky, Na Michalkovom, Maky, Kút, Senokosy, Nad zvoníkom, Zádušné, Na stavenec, Roviny, Hlboká, Nad lúčkami, Pod Radaňovkov, Za Antalovou debrou, Košariská, Šírava, Na hrúne, Harkovské stráne, Sosnina, Krasovec, Deber, Štvrtky, Nižné záhumienky, Močarisko, Hrabiny, Horilán, Stredná hora, Vyšn dielnica, Nad Krasovcom, Saše, Za lúkami, Za Hlbokým, Polštvrtok, Na Toplisku, Čistina, Pod dúbravkami, Rovné, Drieň, Kurimoťky, Pod lúkami, Pod osičím, Pod výhonom, Vysoká, Vyšné dielnice

Miesto, Ondavská vrchovina:, 6 z 17

Okruhlé, Pod horou Sobota, Za cintorínom, Hrabníky, Rydziny, Pod Bednárky, Uhlisko, Zimruvka, Šírava, Široká, Nad Debrami, Za mlynom, Breh, Osiťiny, Sobota, Čabakov kút, Lysá, Hrún, Albertová, Za Strážnicou, Vyšné čelo, Šilky, Pod Košariskami, Konečné, Čierne zeme, Horka, Hrabov, Dĺžavy, Krivožné, Deľby, Harkaň, Nižné čelo, Pod lipníky, Brezina, Hrabiny, Medzi riekami, Myšľanka, Pod Kurimkou, Lipníky, Zvezlisko, Horka, Biele zeme, Nižné dielnice, Za riekami, Pod jamky, Na výhone, Pod čiernymi zemami, Hôrka, Močiare, Hôrka, Re kov, Baťkové, Križovo, Pod Širokou, Cirkevné rine, Vyšné štvrtky, Za horou, Pod osiťinami, Záhumienky, Sihoťky

Miesto, Ondavská vrchovina:, 7 z 17

Bahrinová, Mlynisko, Maslovka, Za Matejov laz, Pod Vysokou, Karchňavka, Podlechačky, Babia, Pasienky, Za čerňovou, Široké, Pod lipy, Pod Lopatami, Luhovky, Manaš, Kovačka, Úboč, Na horu, Noviny, Kruh, Dubiny, Pri pasekoch, Hore vrchom, Nad výšky, Na lúky, Blížne, Na Rúbaň, Potôčky, Mihalova, Za Topľou, Oľšiny, Vyšná hora, Nad Karnianskym, Pod zvoničkou, Nad harmankou, Hrb, Krížne, Sučej, Stredné lazy, Maťašovská, Nižná Košarova, Lukáčky, Nad sosnami, Záhumienky, Klenová, Záhumienky, Sihoť, Černošina, Vrchné Záhumnie, Čierna hora, Švehlovky, Za holou horou, Spodné, Lipovec, Pastovník, Dolinky, U Sučej, Pod jarkom, Pod perunkami, Holubčica

Miesto, Ondavská vrchovina:, 8 z 17

Rúbaniska, Pastovník, Verčimal, Dielok, Harmanka, Zámostie, Pod staveniskom, Pri majeri, Breh, Pecekvarty, Doliny, Stavenec, Obšare, Dúbrava, Hrún, Medzi stablami, Čelo, Na úzkych, Medzi brezinami, Pod Kovačkou, Prašivá, Kostolný hon, Homoš, Kamenec, Dlhé, Špane, Liesok, Spodné záhumnie, Bozová, Do vrchu, Vrchná roveň, Povrázky, Rybníky, Mikaňa, Medzi debrami, Za debričkou, Jožip, Bodrík, Bednárky, Breziny, Boľava, Medzi potokami, Tagaška, Nad sadami, Močiarky, Nad kozím hrbom, Koniec záhrad, Kliny, Nižné Záhumie, Sitniky, Pod šimonkou, Falubik, Dzuriška, Lazy, Piesky, Vrch, Medzi častinami, Zverová, Záhorie, Na studničkách

Miesto, Ondavská vrchovina:, 9 z 17

Rožnava, Kút, Brusník, Nad Kurimkou, Krivule, Pri hruške, Medzi stadlami, Sypáreň, Šajby, Mostok, Vyšné častiny, Široké, Hlinka, Osičie, Pod kopanicou, Kamence, Od sitného, Pod hájom, Za vrchom, Na dole, Pod debrami, Od Kurimského, Polanie, Nad hrádzami, Pod Vinicou, Pod hôrkami, Koniec hrba, Medzi debrami, Niže dediny, Grochová, Kačákovo, Medzi lúkami, Jarok, Perunky, Pod debrami, Nad skalkou, Šírava, K stĺpcu, Na Drieni, Chrastky, Knižky, Pod častinami, Vyšná Košarova, Stavenec, Petrova, Pred vrchom, Nižné lúky, Výhon, Rapaňa, Rybníky, Osičie, Na hore, Puláň, Mlyniská, Htabiny, Rovlička, Nad mlýnky, Ovťinec, Pod Bertoškou, Nad kúty

Miesto, Ondavská vrchovina:, 10 z 17

Tabelky, Lán, Vyšné záhumie, Na močidlá, Rúbaň, Bertoška, Široké lúky, Kužmovká, Brúsne, Stráň, Na Rovni, Častiny, Na kuči, Kloptovka, Vyšné lazy, Trisť, Patušková hora, Čiky, Zadná široká, Lazačka, Spodná roveň, Lačovka, Ščob, Dodatky, Kraj, Stredná Lechová, Doliny, Močidla, Lipovec, Lazy, Starý Stavenec, Dziak, Jarkova, Dolina, Pri Soliskách, Štiepky, Biela hlina, Na lúčkach, Na bedljare, Vysoká, Medzi potokmi, Hrun, Hôrka, Časť, Ortáše, Pod Gošovou, Pod roháčom, Široké, Pasečky, Viničky, HPod kostolným, Pod Dubnikami, Makarové, Cez breh, Suva, Hlinky, Lipovec, Kopaniny, Malinisko, Pod kobylou

Miesto, Ondavská vrchovina:, 11 z 17

Od rovín, Priložky, Doliny, Nad Chrasťou, Mäsiarka, Stredné stohy, Raková, Pri mlyne, Hôrky, Hustá brezina, Harasky, Úboče, Chrasť, Kopanec, Veľké lúky, Vyšná skalka, Nad močiarkami, Pod Dziakom, Nad rokytou, Mukarina, Rohačovo, Verple, Furmanec, Kúty, Nad košiarom, Nad mlynom, Kelčianky, Pod Bartkovým, Laziky, Podomky, Lieska, Gošova, Junáková lúka, Hrb, Potoky, Dlhá, Za vŕškom, Pod poľanou, Skalka, Bulová, Liza, Kolč, Nižná Hrišanka, Kerekeľu, Fertakovo, Luhy, Kúty, Špaň, Ostrý kameň, Pri cintoríne, Za Hlboké, Pod chotárom, Za hlbokým, Záhumienky, Za debru, Jedlička, Ondákovo, Zvonička, Mlaky, Holubník

Miesto, Ondavská vrchovina:, 12 z 17

Kytičný vŕšok, Záhumnie, Mutalková, Vyšné povrazy, Hradky, Bukovina, Pod Harkaňom, Bendivka, Seninec, Od poľského, Hôrka, Úzke, Bartkov, Kapustnice, Pod kráľom, Vymole, Paseky, Chrasť, Stavenec, Pod kudlovským, Dielnice, Dlhé, Kúty, Zátoky, Tolhajka, Karchovík, Bôľové, Vrchný dielok, Za humnami, Macková rieň, Zamčisko, U diaľnom, Za jarkami, Nad dubom, Na chyžkach, Od majstrovej, Medzi jarkami, Prílesky, Nižná skalka, Paseka, Košiar, Za Rakovcom, Za močiarmi, Kliny, Čerešniny, Nad lesami, Nad Rovličkou, Šimonka, Hanďaš, Polom, Nad maštaľami, Paľovo, Privlaky, Na zimuške, Lúky, Záhorie, Petrová, Pod doliny, Pod kostolným, Od záhumienky

Miesto, Ondavská vrchovina:, 13 z 17

Bukov, Lipovec, Dolinky, Hrún, Pod Vysokou, Láz, Čopanka, Vrabľova debra, Hrunok, Hrebienky, Brehy, Za vrchom, Repnica, Na dolinky, Vilš, Dubovec, Pod stráňou, Vyšný Stavenec, Osičiny, Hora, Kamenný hrb, Potôčok, Varňority, Lúka niže valala, Kvačovo, Lúčky, Vrch valala, Pri tehelni, Rovniny, Na stráni, Sejačka, Pod oriečky, Roháčovo, Vyšná Hrišanka, Požiare, Za laziky, Na dolinách, Ker, Rúbaniská, Pod kyjanovou, Chotárka, Pod Brezinami, Široká, Hložiny, Zadná dolina, Zadná Lechová, Pod lieskami, Hŕbok, Kútiky, Na Zamčisko, Nad stráňou, Doliny, Pod hrabníkmi, Za suchou Belou, Pod pivnice, Stredná hora, Nad hrbom, Hlboký, Zvyšok, Pod stráň

Miesto, Ondavská vrchovina:, 14 z 17

Úzke, Košariská, Brehy, Pod Levkovou, Skládky, Medzi potokami, Dlhá hora, Pod Stredným vrchom, Ostrý vrch, Pod sosniny, Dolina, Stráň, Na hore, Pod dulašom, Pasienok, Stavenec, Laz, Hrúň, Bučina, Pod horou, Lacková, Strežáky, Hrb a pod hrbom, Nad Studničkami, Bujak, Baganovka, Okrúhla, Utrá, Tritež, Hrabníky, Stredný vrch, Piesky, Debričky, Pod Semanovou lúkou, Na roháčoch, Chrastky, Nad dolinou, Nad zvoničkou, Levkova, Kamenec, Lapoš, Za kaplnku, Brezinky, Poľana, Za kostolom, Hrady, Matovo, Pod lazom, Vyšný vrch, Nižný podomok, Veľká stráň, Za Topľou, Vyše lesa, Nižnianské Poddomky, Pri močidlách, Úbočie, Podomky, Od Jakušovho, Lesík, Pod úbočou

Miesto, Ondavská vrchovina:, 15 z 17

Nad Hriadkami, Rajsová hora, Jurová dolina, Bahniská, Poľovianky, Pod zvezla, Povrazy, Nižný Stavenec, Mirošovec, Pod Poľanou, Voňače, Hriadky, Šajb, Pod lazom, Pod hôrkou, Hlinky, Pod bučkami, Za bridovým vrchom, Za chrastom, Za môstikom, Toplisko, Hliny, Hlboké, Luhovo, Holé Doliny, Medzi tŕňami, Za hrbom, Na rovni, Mohylka, Kúty, Baťkovo, Lúky, Sitarovka, Pod mlákou, Stohy, Kopec, Pod Šajbom, Poddomky, Stav, Za lazom, Kruhy, Čierna lúka, Bridový vrch, Dolinky, Hrickova, Krúžok, Za sadom, Do breha, úpravňa vody, Sedličné, Obič, Močidlá, Hrb, Brehy, Vyšná hôrka, Brezovky pod dráhou, Jakušovo, Čakovnica, Pri Rohačovom potoku, Pod Košariská

Miesto, Ondavská vrchovina:, 16 z 17

Nad Pavličku, Kliny, Bukovec, Medzi jarkami, Vyšná lúka, Danková, Pod Rohuľou, Pri Topli, Hlkoka, Nad Stadlom, Za hrbom, Rýne, Nad stavenec, Šťaviská, Paločka, Pod stavom, Stavlinec, Záhon, Za nohavicou, Briežky, Javorník, Široké, Laň, Rajdovka, Predná dolina, Rokyty, Družstvo, Na štrkoch, Rajsov hon, Pod pasienkom, Nižná hôrka, Za Vŕškom, Sivé, Vápenné, Lán, Štvrťky, Mláka, Pod Vŕškom, Popov hon, Pod Vinnou, Pasienky, Štvrte, Stavenec, Poľovanky, Vysoká, Stredný podomok, Kúty, Dole koncom, Ortovisko, Lukáčov Laz, Kút, Breziny, Pod haťou, Polianka, Teľky, Pasičné, Stehy, Nižné Ľubisky, Úbočie, Lány

Miesto, Ondavská vrchovina:, 17 z 17

Nad Topolinami, Za horou, Nad sadom, Polianka, Pod pasekou, Poľana, Línia, Hrúň, Vyšné Ľubisky, Baranovo, Privlaka, Jarková, Predná hora, Vlčia dolina, Pod Jankov vŕšok, Strmý hŕbok, Nad Pasienkom, Štvrte, Pod dubinou, Lazčík, Topoliny, Široké prílohy, Pod chotárom, Kapustnice, Úboč, Nozgrica, Pod Malaňkou, Osičie, Staje, Za plotami, Grófske, Garbiarka, Popriečky, Dolinky, Čierťaž, Pod Ondavkou, Utra, Záhradka, Na Laze, Za stavencom

Podobné, Ondavská vrchovina:

6576x turistika, 5894x miesto, 240x orientačný bod, 75x poľovnícky posed, 70x turistické informácie, 59x prístrešok, altánok, 50x strom, 40x ohnisko, 38x studňa, 36x chranený strom, 30x miesto na piknik, 24x orientačná mapa, 14x atrakcia, 3x pamätník, bojisko, 1x komín, 1x vodárenská veža, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Ondavská vrchovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://ondavska-vrchovina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.